testületi ülés 2020.10.08.

Átment a lakásrendelet, kikerül a Fradi zászló. Beszámoló a 2020. október 8-ai testületi ülésről. 

Csaknem elmaradt a képviselő-testület ülése, mert többen  - Baranyi Krisztina polgármester, Kállay Gáborné és Sajó Ákos képviselők, valamint Baloghné dr. Nagy Edit jegyző - betegség miatt hiányoztak.

A többség nem támogatta Torzsa Sándor képviselő javaslatát az ülés elhalasztására, így több mint 8 órán át tárgyaltak az előterjesztésekről a képviselők még úgy is, hogy néhány eleve lekerült a napirendről, másokat viszont, amelyek előzetesen  nem szerepeltek, napirendre vettek. Bár a Napirend előtt elnevezésű 9.tv-s videósorozat aktuális  beharangozójában Baranyi Krisztina az átláthatóság és a média függetlensége érdekében egy médiacég létrehozását jelentette be, az ülés előtt a médiacég alapításáról szóló előterjesztést a polgármester maga vonta vissza. Több képviselő kifogásolta, hogy  szabályszerűen előterjesztett korábbi előterjesztéseiket a polgármester nem vette napirendre, most - jogi és politikai vita után - a képviselő-testület megszavazta, hogy tárgyaljanak az Üllői úti kerékpársávokról és a Fradi zászló használatáról szóló előterjesztésekről. Abban pedig azonos véleményt alakítottak ki a képviselők, hogy a testület SZMSZ-e hiányos, nem kezeli megfelelően a felmerülő problémákat.

A képviselők többször kritikával illették az ülések előkészítését, ugyanakkor elismerték a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a munkáját, akik bőven munkaidőn túl látják el a képviselő-testületi ülésekhez kapcsolódó feladatokat, így ennek a honorálására egyhangú szavazással  20 millió forintos keretösszeget csoportosítottak át.

Még a napirend megtárgyalása előtt Döme Zsuzsanna alpolgármester arról tájékoztatta képviselőket, hogy a Belügyminisztérium felhívta az önkormányzatot arra, hogy készüljön fel a járvány második szakaszára, támogassa az időseket, rászorultakat. Az alpolgármester elmondta, már él az ingyenes 80-as zöld szám (06 80 399 399), és a többi teendőt is szervezik.

Nézzük mik voltak a legfajsúlyosabb döntések, vitás pontok. A napirendi pontok, előterjesztések és a felvétel itt található: https://www.ferencvaros.hu/idopontok/ulesek/2020-10-08-kepviselo-testuleti-ules/

LAKÁSRENDELET: Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (II. forduló)

A lakásrendelet 5. alkalommal szerepelt a testületi ülés napirendjén. A mostani vitában elhangzott, hogy a legutóbbi ülésen elfogadott gazdasági program 10. oldalán szerepel, hogy "Az elmúlt közel 15 év gyakorlatának megfelelően a Ráday utcában elhelyezkedő, utcai bejáratú helyiségek eladásának tiltása továbbra is fennmarad, sőt, az eladási tilalom kibővítésre kerül más, jellemzően belső- és középső-ferencvárosi, utcai bejáratú, földszinten elhelyezkedő helyiségekkel is." A lakásrendelet 6. melléklete tartalmazza az el nem adható Ráday utcai helységek listáját. A gazdasági programban elfogadott stratégiai irány a mellékletben azonban nem köszön vissza, azaz nem bővült további belső- és középső-ferencvárosi helységekkel az eladási tiltólistás helységek száma. 

Az idei év lakásrendeletről szóló vitáin minden alkalommal felmerült az a kérdés, hogy a szociális bérlakásokat eladja-e az önkormányzat a bérlőnek, vagy sem, illetve, hogy milyen áron. A rendeletet először a 2020. februári ülésen tárgyalta a képviselő-testület. 

A szociális bérlakások eladásáról ekkor az szerepelt, hogy a vételár főszabály szerint a forgalmi érték 60%-a (29. § (1)). ”Kvázi akciósan”, ha idén megvásárolja a bérlő a lakást, akkor a vételár a forgalmi érték 50%-a (35. § (7)). (Forgalmi érték alatt értsd: értékbecslő által meghatározott érték.)

Az Újpólus frakció az elmúlt hónapokban többször, többféle verzióban is beterjesztette a szociális bérlakások eladási árának növelését. Ez azonban sosem kapta meg a testületi többséget. 

A képviselő testület a lakásrendeletet a mostani ülésen 11 igen szavazattal elfogadta. A szociális bérlakásokat a legalább 10 éve bérlők az alábbi áron vehetik meg (29.§ (1)): 

  • főszabály szerint a vételár a forgalmi érték 60%-a;
  • a teljesen felújított épületekben – ahol az utolsó 10 évben teljes épület kiürítés mellett megvalósított felújítás volt – a 70 %-a.
  • Az 1995. december 31. napja előtt keletkezett és jelenleg is fennálló bérleti jogviszony esetén a vételár a forgalmi érték 50%-a. 

A képviselők a lakásrendelet megalkotását jelentős eredménynek tartották, hiszen a szavazás után tapssal fejezték ki elégedettségüket. A szociális bérlakásokkal kapcsolatos korábbi írásunk itt olvasható

SZOCIÁLIS RENDELET: Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására (I. forduló)

Fontos tudni, hogy az SZMSZ 31. § (4)-(6) bekezdései alapján a képviselő-testület a rendelettervezeteket két fordulóban tárgyalja. Az első tárgyalás alkalmával a rendelet tervezetként való elfogadásáról és a közzétételi helyszíneken történő kifüggesztéséről dönt. A kifüggesztés időtartama alatt az állampolgárok, szervezetek emailben véleményt küldhetnek. A képviselő-testület a rendelettervezet második alkalommal történő tárgyalása során dönt a rendeletről. A két forduló között a szöveg sokat változhat, illetve sok esetben kettőnél többször is tárgyalják a rendeleteket. Így például a szociális rendelet is járt már korábban is a testület előtt. Akkor még az első fordulós verzió kifüggesztése sem kapta meg a minősített többséget. 

Az ismét első fordulóban tárgyalt rendelettervezet tartalmazza, hogy milyen támogatásokat nyújt a ferencvárosi önkormányzat az itt élőknek, legyen szó a védőoltásól, a gyógyszertámogatáson keresztül, a lakbértámogatásig. A két fő alapelv amellett, hogy összességében ne csökkenjen a szociális támogatásokra elköltött összeg nagysága, az volt, hogy

  1. csökkenjen viszont a támogatási formák száma, azaz mérséklődjön a támogatások szétaprózottsága,
  2. csökkenjen a jövedelemtől független támogatási formák száma, azaz inkább a rászorulókat segítse az önkormányzat. 

Több képviselő elmondta, hogy a 2021-es költségvetés sarokszámainak tükrében kell majd a rendeletet finomhangolni, a jövedelemhatárokat pontosítani. Így Torzsa Sándor javasolta, hogy a rendeletet 2. fordulóban a decemberi ülésen tárgyalják újra. 

Ezt követően a vita alapvetően értékvitává vált. Minden társadalmi csoportot támogasson az önkormányzat, vagy fókuszáljon a rászorulókra? Ebben a kérdésben fejtették ki a képviselők a véleményüket, majd elfogadták a rendelet első fordulós verzióját, azaz azt, hogy a rászorultság alapján lehet szociális támogatást kapni, az “alanyi jogon” járó támogatásokat nem preferálják.

G,T, U jelű építési szabályzatok (KÉSZ-ek): Az Új Duna-híd által érintett területek építési szabályzatainak előkészítése

A 9. kerület egyes részeire külön kerületi építési szabályzatok, röviden "KÉSZ-ek" készülnek, az alábbi ábra szerint. Ebben az előterjesztésben a C, G, T és az U jelű területek KÉSZ-einek megújításáról kellett dönteni a testületnek, melyre részben az Új Duna-híd, másnéven Galvani-híd építése miatt van szükség.

kerületi építési szabályzat

Kerületi építési szabályzatok térképe

A Galvani-híd nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás, így a törvény értelmében gyorsított, tárgyalásos eljárásban kell lefolytatni a KÉSZ-ek elkészítését és azok lakossági egyeztetését. Árva Péter, képviselő szerint fontos, hogy a bizottságok és a lakosság is be legyen vonva a KÉSZ-ek véleményezésébe. Ezzel kapcsolatban Szűcs Balázs, főépítész elmondta, hogy a 9/2017-es önkormányzati rendelet rögzíti a lakossági egyeztetési folyamat szabályait, nem kell aggódni attól, hogy a lakosságot esetleg kihagynák a folyamatból. 

Torzsa Sándor, képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy ezeket a KÉSZ-eket a J jelű, József Attila lakótelepet érintő KÉSZ-el együtt kellene elkészíteni és tárgyalni, hiszen a Galvani-híd építése a JALT-ot is éppen annyira érinti. A testület elfogadta azt a javaslatot, hogy ezeket a KÉSZ-eket a JALT építési szabályzatával együtt tárgyalják majd és fogadják el. 

Két magánbölcsőde támogatásának kérdése: A Liliput Nonprofit Kft. és az Európai Beruházási és Vállalkozásfejlesztési Alapítvány szerződéseinek felülvizsgálata

A polgármester szerint a Liliput indokolatlan bérletidíj-kedvezményt kapott a korábbi fideszes kapcsolatainak köszönhetően, ezért a bérleti díj növelését terjesztette elő. Ugyanakkor néhány éve egy másik magánbölcsőde (Vertikaland) is hasonló bérletidíj-kedvezményt kapott, ezért a képviselők szeptemberben úgy döntöttek, hogy együtt tárgyalják a két ügyet. A mostani ülésen nem született döntés, mert kiderült, hogy a Vertikaland az önkormányzati bérleményben nem bölcsődét, hanem Baba-mama klubot működtet. Miután a Vertikaland vezetője személyesen is részt vett az ülésen, a képviselők úgy határoztak, a következő alkalommal a Liliput vezetőjét is személyesen hallgatják meg. Mindkét szervezet esetében megvizsgálják, mennyire teljesülnek az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás előírásai. 

Pótlólagosan felvett előterjesztések

Csóti Zsombor Üllői úti kerékpársávról szóló előterjesztését a testület elfogadta. Egyetértenek azzal, hogy a kerékpársáv a járdán vagy az úton menjen, és felkérik a polgármestert, hogy folytasson egyeztetéseket a kerékpársáv kialakításáról. 

A testületi ülés végén a képviselők megszavazták Szilágyi Zsolt, képviselő előterjesztését, miszerint a Fradi zászló állandó jelleggel kerüljön ki a polgármesteri hivatal épületére.