FESZOFE vezető szavazás

Új FESZOFE-igazgató, Bakáts-projekt, üzletek éjszakai nyitvatartása. Beszámoló a 2020.09.10-i testületi ülésről.

Maratoni hosszúság, legalább félszáz döntés, köztük a kerület mindennapjait érintő fontos rendeletek megalkotása, ez jellemezte a ferencvárosi közügyek intézésére hivatott legmagasabb  szintű szerv 2020. szeptember 10-i ülését.

Több mint 10 órás tanácskozás, közel negyven tárgyalandó előterjesztés, bizonytalanság a napirendre vételkor, mintha az első ülés lenne, személyeskedésbe forduló viták - ez is jellemezte a 2019 októberében megválasztott kerületi képviselő-testület tizennegyedik ülését.

Az  ülést végig figyelemmel  követő civil érdeklődőt sokszor fogta el az elkeseredés a közügyekről folytatott viták alacsony színvonala miatt, amikor azt látta, hogy a kerületünk választott vezetői mennyire nem értik meg egymást. Ugyanakkor elégedettséggel konstatálhattuk, hogy a demokrácia működik, a vitákban (sajnos nem elég gyakran) érvek, szakmai álláspontok ütköztek; a kinyilatkoztatás itt nem elegendő. De a bizalom szemmel láthatólag megkopott a kerületet vezető polgármester és az őt támogató koalíció között. A következő testületi ülésekről szóló beszámolókban szívesen adnánk hírt a nemcsak szavakban magasabb fokozatra állított együttműködésről.

Most pedig következzenek a korrekt részletek. A napirendi pontok, előterjesztések és a felvétel itt található: https://www.ferencvaros.hu/idopontok/ulesek/2020-09-10-testuleti-ules/

Árva Péter, az Új Pólus-frakció vezetőjének javaslatára a testület levette napirendről a pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló rendelet-tervezetet, a lakásrendelet-tervezetet, valamint az új médiacég alapításáról szóló előterjesztést. A frakcióvezető ezt azzal indokolta, hogy elfogadásukhoz nincs meg a szükséges testületi többség.

Új FESZOFE-vezető megbízása

A képviselő-testület Baranyi Krisztina ellenszavazata mellett Márton Józsefet bízta meg a négy pályázó közül.

FESZOFE vezető szavazás

FESZOFE vezető szavazás

Ferencváros 2019-2024. évekre vonatkozó gazdasági programjának elfogadása

A testület harmadik ízben tárgyalta, és ezúttal elfogadta a gazdasági programot. Néhány figyelemre méltó vállalást, álláspontot kiemelünk a programból:

  • „Évente legalább 300 új fát ültetünk a kerületben és a korábbiaknál sokkal szigorúbban vesszük a beruházások miatti fakivágásokat. A pénzbeli megváltás helyett ragaszkodunk a megfelelő mennyiségű és minőségi fapótlásról. Ösztönözzük és támogatjuk a lakossági és civil faültetési programokat. Az önmagukban álló fák helyett fasorok, zöldfolyosók telepítését tűzzük ki célként, növelve ezzel a biodiverzitást.”
  • „Megvédjük a Kiserdőt, semmilyen olyan építkezést nem támogatunk, amely akár az erdő részletes kivágásával járna.”
  • „Jelenleg is zajlik az egyeztetés a Galvani híd – Üllői út közötti szakasz kijelöléséről, a kerület érdeke, hogy ez lehetőség szerint a Ferencvárosi rendező-pályaudvaron keresztül – alatta vagy felette – vezessen, hiszen ezzel Ferencváros legnagyobb egybefüggő, hasznosításra váró területének átfogó rendezése kezdődhet meg.”
  • „Főkertészi pozíciót hozunk létre, akinek feladata lesz Ferencváros zöldterületeinek folyamatos gondozása, ápolás, bővítése.”
  • „A társasház felújítási program keretében kiírt pályázatokon szemétgyűjtő (valamint kerékpár és robogó tárolók) kialakítását is támogatjuk.”
  • Underground kulturális inkubátorház kialakítása is szerepel a kulturális célok között.

Üzletek éjszakai nyitvatartása

A testület 2020. februárban elutasította a rendelet-tervezetet, mely most változtatás nélkül került ismét napirendre. Jelenleg a vendéglátó üzletek vasárnaptól csütörtökig 23.00 óráig, pénteki és szombati napokon 24.00 óráig tarthatnak nyitva. A rendeletbe új szabályként bekerült, hogy a Ferenc körúton, az Üllői úton, valamint a Ráday utcában működő vendéglátó üzletek minden nap (tehát hétköznapokon is) 24.00 óráig lehetnének nyitva. Ezzel a képviselők nem értettek egyet: módosító javaslatot fogalmaztak meg a Városgazdálkodási Bizottságban ennek a speciális szabálynak az elhagyására. A testületi ülésen több képviselő hivatkozott arra, hogy a Ráday utca és környéke lakóit nem kérdezték meg arról, hogy szeretnék-e, hogy az üzletek hétköznapokon is éjfélig lehessenek nyitva. A módosítót csak a polgármester ellenezte, a testület megszavazta - így a Ráday utcában és környékén továbbra is csak 23 óráig lehetnek nyitva a vendéglátó üzletek hétköznapokon.

A rendelettervezet zárószavazására a következő ülésen kerül sor.

Zajrendelet, közösségi együttélés szabályai

A képviselő-testület első fordulóban vita nélkül elfogadta a zaj elleni védelem helyi szabályairól szóló rendelettervezetet. Mivel két fordulóban kell tárgyalni, így a rendelettervezet zárószavazására a következő ülésen kerül sor.

A képviselő-testület az új zajrendelettel és az éjszakai nyitvatartásról szóló rendelettel összefüggésben tárgyalta a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet módosítását is. Ezentúl a jegyzőtől kell engedélyt kérni a hangosító berendezések közterületi alkalmi rendezvényeken való használatához. A zajrendelet a kertépítéssel és kertfenntartással kapcsolatos zajt keltő tevékenységek végzésének idejét újraszabályozza. Erre figyelemmel a közösségi együttéléses rendeleten is át kell vezetni, hogy hétköznap már nem 18 és 7 óra között, hanem csak 20 és 7 óra között tiltottak a robbanómotoros fűnyírás, motoros fakivágás, kerti traktor működtetése és hasonló tevékenységek. Szombaton már nem 9, hanem 10 órától, viszont a korábbi 14 óra helyett már 18 óráig végezhetőek a zajjal járó kerti jellegű építési és fenntartási munkák. Az új szabályozás szerint immár közömbös, hogy a zajt keltő tevékenység lakóövezetben vagy azon kívül valósul-e meg. Az építési tevékenységek végzésére mindenesetre ugyanazok az időintervallumok vonatkoznak, mint a zajos kerti munkákra (tehát ezek is csak hétköznap 7 óra után és 20 óra előtt, valamint szombaton 10 és 18 óra között végezhetők). A rendelettervezet zárószavazására a következő ülésen kerül sor.

Helyi építmény- és telekadóról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Az Országgyűlés kivette a helyi adókról szóló törvényből a reklámhordozókat (hirdetőtáblákat) mint adótárgyakat, amiket eddig az önkormányzatok adóztathattak meg. Ezzel Ferencvárost - a jelenlegi adóbevételekből kiindulva - évente mintegy 77 millió Ft adókiesés éri a jövőben. A törvényi szabályozást át kellett vezetni a vonatkozó önkormányzati rendeleten, ez történt meg most a helyi építmény- és telekadóról szóló rendelet módosításával.

(Ferencváros költségvetéséről itt és itt írtunk.)

Parkolóhely-megváltás

A képviselő-testület meghatározta az új építésű ingatlanok esetében a parkolóhely-megváltások jövőbeni összegét, melyet 8 millió Ft-ban rögzítettek. (Ezt az összeget az ingatlanfejlesztő fizeti az önkormányzatnak, ha nem építi meg az előírt parkolóhely mennyiséget.) Árva Péter képviselő előrevetített egy olyan lehetőséget, hogy emelet-ráépítések esetében 50 százalékos kedvezményt adnának, így ilyen esetekben 4 millióért lehetne megváltani a parkolóhelyet. A rendelettervezet végszavazására a következő ülésen kerül sor.

Bakáts tér felújítása

A képviselő-testület a 2020. februári ülésén döntött arról, hogy 2020 tavaszán közösségi tervezést bonyolít le a Bakáts tér templom előtti területére fókuszálva. A közösségi tervezés végül egy kérdőíves felmérésre szűkült, amit a 2020. július 22-ig tartó háromhetes kitöltési időszak alatt 919-en töltöttek ki. Erről írtunk ebben a cikkben.

A felmérés egyik tartalmi kérdése az volt, hogy a lakosok mire használnák a Bakáts teret? A válaszadók közel 70%-a üldögélésre, pihenésre használná a teret. Valamivel kevesebben a kisebb rendezvényeket, vásárokat, szabadtéri kiállításokat is megjelölték. Nagyobb rendezvényeket csupán a kitöltők 20 %-a szeretne.

A másik tartalmi kérdés az volt, hogy teljesen leburkolják-e a teret, vagy a téren is jelenjen meg 1-2 fa, kisebb facsoport. A válaszadók 70%-a az eredeti tervekhez képest zöldebb Bakáts teret szeretne.

Szűcs Balázs főépítész a tervezett szökőkút-projektelem elhagyására tett javaslatot a polgármester megbízásából. Így a szökőkút projektelemre tervezett összes költségnek, azaz 107 millió Ft-nak (melyből a fővárosi támogatás: 35 millió Ft; a saját forrás: 71 millió Ft) a „Zöldfelületek megújítása, növénytelepítés, öntözőrendszer kialakítása, díszburkolat” sorra való átcsoportosítását indítványozta.

A vitában a Demokraták frakciója nevében Torzsa Sándor közölte, hogy a fásítással egyetértenek, és azzal is, hogy ne legyen szökőkút, de a forgalom-átalakítással szerintük gond van, a mostani forgalomcsökkentési javaslattal nem értenek egyet. Hét javaslatot fogalmaztak meg korábban a forgalomtechnikára, egyet sem látnak viszont ebben az előterjesztésben. Reiner Roland alpolgármester hangsúlyozta, hogy most nem forgalomtechnikáról van szó, hanem a szökőkútról. A Demokraták hét javaslatát azért nem fogadták be, mert közlekedésbiztonsági szempontból aggályosak voltak, illetve mert az egész koncepciót alakították volna át. A testület végül nem fogadta el az átcsoportosításra vonatkozó javaslatot.

Költségvetés módosítása

A képviselő-testület először 2020. januárban, majd júliusban döntött a családon belüli erőszak, illetve kapcsolati erőszak áldozatainak védelmére szolgáló ferencvárosi modell program (ún. védett lakások) bevezetéséről. A programot a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának (FESZGYI) bevonásával valósítja meg az önkormányzat, melyhez most a szükséges forrást (2020. évre vonatkozóan 4.869.355 Ft-ot) biztosított a testület, továbbá az intézmény engedélyezett létszámkeretét 2020. október 1-től két fővel megemelte. Takács Krisztián (Új Pólus frakció) kifogásolta, hogy a védett lakások programjának költségvetése nem kellően részletes.

FMK alapító okiratának módosítása

A képviselő-testület módosította a Ferencvárosi Művelődési Központ (FMK) alapító okiratát, annak érdekében, hogy az FMK részeként létrejöhessen egy művészeti inkubátorház a Vágóhíd u. 31-33. alatt, az egykori Novus Gimnázium immár évek óta üresen álló épületében. Torzsa Sándor (Demokraták frakció) megjegyezte, hogy az előterjesztés meglehetősen technikai, jó lett volna, ha az inkubátorház koncepció szakmai anyagát is mellékelik. Döme Zsuzsanna alpolgármester szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy az önkormányzat a mintegy 10 helységbe bérlőként beköltöző művészeti szervezeteket, fiatal feltörekvő művészeket kedvezményes bérleti díjjal, programszervezéssel fogja segíteni, cserébe ők a kerület kulturális programjainak lebonyolításában fognak közreműködni. Az önkormányzat nonprofit jelleggel kívánja működtetni az inkubátorházat. Szociális programokat, színházi előadásokat és nappali koncerteket képzelnek el ide. Az alagsorban próbatermeket adnának ki bérbe.

A beszámoló Bencsik Márta és Borbás Gabriella közreműködésével készült.