Szökőkút nélkül újul meg a Bakáts tér. Beszámoló a 2020.09.28-i rendkívüli testületi ülésről.

A képviselő-testület az ülésen csak három napirendi pontot tárgyalt az eredetileg javasolt öt helyett. Ennek folytán az ülés időtartama jelentősen lerövidült, mindössze 40 percre.

Napirend előtt Árva Péter frakcióvezető (Új Pólus) - az előző, szeptember 10-i üléshez hasonlóan - kezdeményezte, hogy a képviselő-testület a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelettervezetet, valamint a kerületi médiacég alapításáról szóló előterjesztést ne vegye napirendre, előzetes egyeztetési nehézségekre tekintettel. A testület ezt a módosító javaslatot elfogadta, az alábbi szavazással:

szavazás

 

Baranyi Krisztina napirend előtt tájékoztatta a testületet, hogy a polgármesteri keretből 1.5 millió Ft támogatást juttat az Iványi Gábor vezette Oltalom Karitatív Egyesületnek.

Eseti bizottság felállítása a Bakáts tér forgalomtechnikai koncepciójával kapcsolatban

A Bakáts tér forgalomtechnikai koncepciójával kapcsolatban eseti bizottság felállítását kezdeményezte Takács Krisztián képviselő (Új Pólus). A testület az előterjesztés szerint háromtagú eseti bizottságot választott, melynek feladatául szabta, hogy 2021. október 31-ig tegyen javaslatot a Bakáts projekttel kapcsolatos forgalomszabályozás meghatározására a Bakáts tér felújítását követő időszakra. A bizottság elnökének Takács Krisztián képviselőt, tagjainak Zombory Miklós és Torzsa Sándor képviselőket választotta meg a testület.

Deutsch László (FLE) javasolta, hogy a testület azonnal szüntesse meg a hétvégi lezárásokat Belső-Ferencvárosban, és a bizottság javaslatának beérkeztéig állítsa vissza a Bakáts tér eredeti forgalmi rendjét. Baranyi Krisztina emlékeztetett arra, hogy a hétvégi lezárások október 15-én befejeződnek, a bizottság pedig csak jövő év októberéig készíti el a javaslatát. Deutsch László módosító javaslatát a testület elvetette.

A TÉR_KÖZ pályázat támogatási szerződésének módosítása (szökőkút helyett zöldet)

A legutóbbi, 2020. szeptember 10-i testületi ülésről szóló beszámolónkban is szót ejtettünk a Bakáts tér átalakításával kapcsolatban arról a polgármesteri elképzelésről, amely a szökőkút megvalósítását mellőzné, és helyette zöldítésre költené a kapcsolódó 107 millió Ft-ot (melyből a támogatás: 35 millió Ft; a saját forrás: 71 millió Ft).

A szeptember 10-i vitában a Demokraták frakciója nevében Torzsa Sándor közölte, hogy a fásítással egyetértenek, és azzal is, hogy ne legyen szökőkút, de a forgalom-átalakítással szerintük gond van, a mostani forgalomcsökkentési javaslattal nem értenek egyet. Hét javaslatot fogalmaztak meg korábban a forgalomtechnikára, melyekből szívesen viszontláttak volna egyet a Bakáts térre vonatkozó előterjesztésben. Reiner Roland alpolgármester akkor azt hangsúlyozta, hogy az előterjesztés nem forgalomtechnikáról van szó, hanem a szökőkútról. A Demokraták hét javaslatát azért nem fogadták be, mert közlekedésbiztonsági szempontból aggályosak voltak, illetve mert az egész koncepciót alakították volna át.

Ezt a gordiuszi csomót úgy tűnik, sikerült átvágni: azzal, hogy felállt a forgalomtechnikát kitaláló eseti bizottság, a szökőkút költségét átcsoportosító, most újonnan napirendre tűzött előterjesztést a testület ezúttal vita nélkül elfogadta. Így a szökőkút most már biztosan nem fog megvalósulni, helyette zöldítés lesz. Mivel a költségvetés ugyanazon a soron tartalmazza a zöldfelület-megújítás, növénytelepítés, öntözőrendszer-kialakítás és díszburkolat elemeket, így egyelőre nem tudjuk, hogy az ezen a soron lévő közel 500 millió forintból mennyi jut a zöldítésre és mennyi a térkőre.

A FESZGYI intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírása és a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása

A vonatkozó előterjesztés zárt formában került a testület elé, azaz a honlapon nem érhető el a dokumentum, a lakosok nem tudják elolvasni. Ám a testület mégis nyilvánosan tárgyalta azt, tehát a közvetítést nem állították le. Ez a gyakorlat - véleményünk szerint - érdekes eljárásjogi kérdéseket vet fel. Egy előterjesztés azért lehet előzetesen zárt, mert az előterjesztő a zárt ülés keretében való tárgyalást tartja indokoltnak.

A FESZGYI-pályázatra vonatkozóan a képviselő-testületi SZMSZ 12. § (2) bekezdés b) pontjának szabálya alkalmazható, mely szerint a képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené. Mivel ebben az esetben a zárt ülés elrendelése nem kötelező, hanem mérlegelésen alapul, így álláspontunk szerint erről a testületnek szavaznia kellett volna. Ha a testület nem szavazza meg a zárt ülést, akkor az előterjesztést utólag fel kell tenni a honlapra. Ennek a napirendi pontnak a tárgyalását tehát nem lehetett volna megkezdeni úgy, hogy ne előzze meg egy döntés a zárt ülés elrendeléséről. Hogy a zárt ülés indokolt lett volna-e vagy sem, annak a vonatkozó polgármesteri indoklásból kellett volna kiderülnie.

A testület mindenesetre vita nélkül elfogadta az előterjesztést, melynek alapján kiírta a pályázatot a FESZGYI (Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóság) intézményvezetői tisztségére.

A következő, immáron rendes testületi ülésre várhatóan 2020. október 8-án, csütörtökön kerül sor - az SZMSZ szerint ugyanis a rendes ülések időpontja minden hónap második csütörtöke, 11 óra.