Baranyi Krisztina Pikó András

Koronavírus támogatás Baranyi és Pikó módra

Ferencváros és Józsefváros polgármestere egyidőben döntött arról, hogy a koronavírus veszélyhelyzet miatt bajba jutott lakosokat támogatni, segíteni kell. Megoldásuk viszont gyökeresen eltér. Bemutatjuk mit vezetett be Baranyi Krisztina, és mit, Pikó András. Pandémiás járadék és rendkívüli támogatás a járvány következtében.

A kormányzat komoly forrásokat von el az önkormányzatoktól (pl. gépjárműadó), vagy éppen szüntet meg egy tollvonással (pl. parkolási bevételek). Miközben a koronavírus járvány gazdasági hatásai miatt egyébként is csökkennek az önkormányzati bevételek (pl. iparűzési adó). Holott az önkormányzatok vannak legközelebb a problémákhoz, ők tudnak leginkább célzottan segíteni a nagy bajba került embereken. A jó önkormányzatok próbálnak segíteni az út szélén hagyottaknak. Ezt teszi Ferencváros is és Józsefváros is. Nézzük melyik kerület, milyen utat választott.

A VIII. kerület a helyi szociális rendeletet egészítette ki a rendkívüli települési támogatás egy új jogcímével: "rendkívüli élethelyzet járvány következtében". Ezt a támogatást 2020. április 1-jétől lehet igényelni. A IX. kerületben 2020. április 6-án lépett hatályba a pandémiás járadékról szóló rendelet. Mindkét megoldás támogatás a korona veszélyhelyzet miatt bajba jutottaknak. De kik a bajba jutottak? És mekkora a támogatás mértéke? Hogyan válaszolta meg a két kerület ezt a két kérdést? Jelen állás szerint mindkét kerületben háromszor lehet igényleni a támogatást.

Ki veheti igénybe?

Kinek szól? Csak, akik elvesztették a munkahelyüket?

VIII. kerület:

„A koronavírus járvány következtében beállt olyan helyzet, amely akut módon veszélyezteti a kérelmező és adott esetben családja legalapvetőbb étkezési, egészségügyi és lakhatási igényeinek kielégítését” – fogalmaz a rendelet.

Józsefvárosban nem csak az veheti igénybe a támogatást, akinek a járvány miatt megszűnt a munkahelye. Számos más élethelyzetre is reagál a rendelet.

Például, ha valakinek karantén miatt rendkívüli költségei léptek fel; támogatnia kell idős, beteg családtagját; rendkívüli egészségügyi kiadásai léptek fel; elvesztette alkalmi munka lehetőségeit; vagy éppen elveszítette a munkáját és a rendkívüli helyzet miatt nem talál mást. A kerület rögtön a járvány elején elindította a saját zöld számát, ami egyre inkább a nehéz helyzetbe kerültek panaszainak, segítségkérésének fogadóhelye lett. Minden beérkezett problémát rögzítenek és a rendeletalkotáskor felhasználták a tapasztalatokat. Arra jutottak, hogy a kezelendő problémák köre meglehetősen tág.

IX. kerület:

„azon személyek számára, akiknek a munkaviszonya a veszélyhelyzettel összefüggésben 2020. március 11. napját követően szűnt meg, és emiatt önmaguk, vagy családjuk létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudnak”– fogalmaz a rendelet.

Ferencvárosban csak az kaphat pandémiás járadékot, aki 2020. március 11. után veszítette el az állását és az álláskeresők nyilvántartásában szerepel. Nem kaphat támogatást, aki nyugdíjat vagy táppénzt kap. Ez a szabályozás felvet egy sor kérdést, kizár egy csomó élethelyzetet.

Nem kaphat támogatást,

  • aki nem veszítette el az állását, de fizetés nélküli szabadságra küldték;
  • akinek lecsökkentették a munkaidejét és a bérét, de állásban maradt;
  • aki egyéni vállalkozó és drasztikusan csökkent a bevétele;
  • akinek nem volt bejelentett állása, de dolgozott.

És még sorolhatnánk azokat a helyzeteket, amiket a rendelet kizár. Ezek közül néhányat talán megold a kormányzat által bejelentett rövidített munkaidő támogatás (kurzarbeit), de ennek részletei egyelőre homályosak.

Lakcímkártya feltétel?

VIII. kerület: A támogatásra azok a VIII. kerületben bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezők jogosultak, akik a VIII. kerület közigazgatási területén élnek. Tehát mindegy, hogy mikor költöztek hivatalosan a kerületbe.

IX. kerület: A támogatásra azok a IX. kerületben élő lakosok jogosultak, akik állandó lakóhelyüket, vagy tartózkodási helyüket 2020. január 1-je előtt létesítették.

A 2020. január óta a kerületbe költözött lakosokat miért diszkriminálja negatívan Ferencváros vezetése? Miért nem jogosult támogatásra az a ferencvárosi lakos, aki mondjuk 2020. februárjában költözött a kerületbe és március 11. után elvesztette az állását?

Jövedelem feltétel?

VIII. kerület:

Józsefvárosban két csoportot határoztak meg: az egyedülállókat és a családosokat. Felfedezhető az a háttérgondolat, hogy az egyfős háztartást relatíve drágább fenntartani. A támogatás igénylésének feltétele:

  • egyedülállók esetén, hogy a havi nettó jövedelem nem haladhatja meg a 85.00 Ft-ot.
  • családosok esetén, hogy az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg a 71.250 Ft-ot.

IX. kerület:

A rendelet egy főre jutó jövedelmi határhoz köti a támogatást. Bár nem egyértelmű, hogy havi nettó jövedelemről van-e szó. Feltételezem igen, tehát a támogatás igényléséhez a havi nettó jövedelem nem haladhatja meg a 120.000 Ft-ot.

Mekkora támogatást kaphatnak a jogosultak?

VIII. kerület:

Alábbi táblázatban látható, hogy milyen jövedelmi szint esetén, mekkora támogatás igényelhető. A családon belül egy fő kaphat támogatást.

VIII. kerület: Jövedelem feltételTámogatás mértéke
Egyedülálló: havi nettó jövedelem 0 - 57.000 Ft között van50.000 Ft/hó
Egyedülálló: havi nettó jövedelem 57.001 - 85.500 Ft között30.000 Ft/hó
Családos: 1 főre jutó havi nettó jövedelem 0 - 42.750 Ft között van50.000 Ft/hó
Családos: 1 főre jutó havi nettó jövedelem 42.750 - 71.250 Ft között van30.000 Ft/hó

 

IX. kerület:

Alábbi táblázatban látható, hogy milyen jövedelmi szint esetén, mekkora támogatás igényelhető. A családon belül két fő kaphat támogatást.

IX. kerület: Jövedelem feltételTámogatás mértéke
1 főre jutó havi jövedelem 0 - 65.000 Ft között van75.000 Ft/hó
1 főre jutó havi jövedelem 65.001 - 75.000 Ft között van60.000 Ft/hó
1 főre jutó havi jövedelem 75.000 - 90.000 Ft között van45.000 Ft/hó
1 főre jutó havi jövedelem 90.001 - 105.000 Ft között van30.000 Ft/hó
1 főre jutó havi jövedelem 105.001 - 120.000 Ft között van15.000 Ft/hó

 

Ferencvárosban a támogatási összeg nagyvonalúbb, bár sokkal szétaprózottabb. A felső jövedelmi sáv pedig felvet kérdéseket:

  • Vegyünk egy 5 fős családot, 2 felnőtt, 3 gyerek. Az egyik felnőtt keres havi 600.000 Ft-ot, a másik pedig elvesztette a munkáját. Valóban kell ezt a családot támogatni havi 15.000 Ft-al?
  • Vagy nézzünk egy egyedülállót, aki elvesztette a munkáját. Akkor honnan van 120.000 Ft jövedelme? De mégha van is, őt miért támogatja a kerület?

A felső jövedelmi sávot biztosan nem tartom rendkívüli élethelyzetnek. De még a 90.001 Ft-al kezdődő sáv is kérdéses.

Összefoglalva

Józsefváros nem kötötte a munkahely elveszítéséhez a támogatást, csak jövedelmi állapotot vizsgál. Így szélesebb körnek segít. A IX. kerület a jövedelmi helyzeten túl, a munkahelyvesztést is feltételül szabta. Ez a szabályozás kizár egy csomó élethelyzetet, pl. fizetés nélküli szabadságra küldték; csökkentették a munkaidejét, bérét; egyéni vállalkozó, akinek drasztikusan csökkent a jövedelme.

Józsefváros a jövedelmi sávok meghatározásával céloz, célozza a legszegényebbeket. Ferencváros nem csak a legszegényebbeket akarja támogatni, hanem akár a középosztályt is, bár csekély, 15 ezer forintos összeggel. A IX. kerület a támogatásokat szétaprózza, az idei évben a kerületbe költözött lakosokat pedig kizárja a segítségből.

Nem jó adminisztratív szempontok alapján szűkíteni a jogosultak körét (pl. beköltözés dátuma, foglalkoztatási helyzet). Ugyanakkor célszerű a legrosszabb anyagi helyzetben lévőkre célozni, mert a kormányzati tervekből ők ismét kimaradnak.

VIII. kerületről bővebben itt.

IX. kerületről bővebben itt.