takarítógép

Tehet-e csodát egy takarítógép?

Baranyi Krisztina polgármesteri kampányának egyik leghangsúlyosabb eleme a köztisztaság volt. Sokszor hallhattuk tőle, hogy első intézkedéseként nagyteljesítményű takarítógépet vesz majd. De nem csak ezért érdekes, hogy hogyan látják most a lakosok a kerület köztisztaságát. Különböző internetes fórumokon, így a Kilencben az élet zárt facebook csoportban is gyakran olvashattunk panaszokat a közterületeken piszokról, rendezetlenségről, szemetelőkről, így kíváncsiak voltunk, hogy miként látják a kerület lakói, illetve a kerületben gyakran tartózkodó, itt dolgozó emberek utcáink, tereink állapotát. 2020. október-novemberében részletes kérdőívvel mértük fel, hogy milyennek találják a ferencvárosi lakosok a kerület köztisztaságát, hogyan értékelik az elmúlt 1 évben történt változásokat. A kérdőívet összesen 375 lakos töltötte ki, akiknek 70%-a nő, és közel 70%-a diplomás. A felmérés nem reprezentatív, nem tükrözi a kerületi lakosság teljességének a véleményét.

Probléma gócpontok

Vannak akik katasztrofálisnak látják, másoknak differenciáltabb véleménye van a ferencvárosi utcák, terek, parkok állapotáról. Mindenesetre biztos, hogy nem egyformán koszos a kerület, Így a kérdőív első részében a problémás kerület részeket, a probléma gócpontokat próbáltuk azonosítani. (1: nagyon rossz, nagyon koszos ez a környék; 5: jó a helyzet, elég tiszta és gondozott a környék.)

Belső-Ferencvárosban a Kálvin tér, Bakáts tér, Nehru part és a Ráday utca környékét értékelték inkább tisztának és gondozottnak a válaszadók. A Lónyay utca és mellékutcái, valamint a Markusovszky tér környéke már csak közepes minősítést kapott.

Középső-Ferencvárosban a Tompa utca és a Ferenc tér környéke kapott rendezett és inkább tiszta jelzőket. Legkoszosabbnak a fővárosi kezelésben lévő Boráros tér környékét tartják a lakosok.

Középső-Ferencváros - Boráros tér környéke

1: nagyon rossz, nagyon koszos ez a környék; 5: jó a helyzet, elég tiszta és gondozott a környék.

A Mester utca, a Haller utca és a Vágóhíd utca környékét egyaránt az alábbi ábra jellemzi, azaz kicsivel jobb a helyzet, mint a Borárosnál, de Középső-Ferencváros legnagyobb részét inkább koszosnak és gondozatlannak tartják a lakók.

Középső-Ferencváros - Haller utca környéke

1: nagyon rossz, nagyon koszos ez a környék; 5: jó a helyzet, elég tiszta és gondozott a környék.

Külső-Ferencvárosban 4 kerületrészről kérdeztünk véleményt. A MÁV és az Aszódi lakótelepet találták innkább közepes minőségűnek a kitöltők. A teljes képhez hozzátartozik, hogy a szöveges válaszokban sokan kifogásolták az Aszódi úti hajléktalan szálló környéke, valamint a Gyáli úti aluljáró tisztaságát, gondozottságát. A Gubacsi, Koppány, Soroksári út, valamint a Külső-Mester utca környékét kifejezetten koszosnak, gondozatlannak tartják.

Külső-Ferencváros - Gubacsi-Koppány-Soroksári környéke

1: nagyon rossz, nagyon koszos ez a környék; 5: jó a helyzet, elég tiszta és gondozott a környék.

A József-Attila lakótelep metrómegállóinak környékét, az Ecserit és a Pöttyös utcát nagyon koszosnak tartják a lakók.  Ferencváros legkoszosabb, legproblémásabb területeiként jellemzik.

JALT - Ecseri metrómegálló környéke

1: nagyon rossz, nagyon koszos ez a környék; 5: jó a helyzet, elég tiszta és gondozott a környék.

A lakótelep központja, a Nagyjátszó, a Nyúldomb, a Valéria tér környéke mondható inkább tisztának. A lakótelep többi részét közepesnek ítélték a lakók.

JALT - Nagyjátszótér, Nyúldomb

1: nagyon rossz, nagyon koszos ez a környék; 5: jó a helyzet, elég tiszta és gondozott a környék.

A JALT-ot Budapest egyik legzöldebb lakótelepeként tartják számon az emberek, ami viszont temérdek kertészeti munkát is maga után von. Sokan nem is a koszt, hanem a zöld területek elhanyagoltságát kifogásolták.

Az elszáradt faágak és bokrok az egész lakótelepen évek óta ott vannak, amit a fünyírók ide-oda dobálnak, ahol éppen útban van. A levágott sövény szétdobálva a sövény tetején szárad hetekig. A járdák nincsenek letakarítva a mellékutcákban, csak az Epreserdő, Dési Huber és Börzsöny utcában. A többi utcából a metróhoz, gyógyszertárba, orvoshoz, élelmiszerboltba a poros, vagy sáros faleveleken keresztül juthatunk el tavaszig.

Probléma térkép

A kérdőív második blokkjában a problémák okait próbáltuk feltérképezni, 26 állítást fogalmaztunk meg.  Alábbi 17 állítással  a kitöltők több, mint 60%-a inkább egyetértett, azaz 4-es, 5-ös választ adott. (1: egyáltalán nem ért egyet; 5: teljesen egyetért.)

 • Kevés a kuka.
 • Rossz minőségűek a kukák.
 • Nincs, vagy kevés a nyilvános WC.
 • Nagyon sok a kutyapiszok.
 • Nem tisztítják magasnyomású vízzel rendszeresen a járdákat.
 • A szelektív gyűjtők környezete rendezetlen, koszos.
 • Az építkezések környékén sok szemét kerül a közterületekre (polikarbonát maradványok, csomagolóanyagok.)
 • Földmunkák után nem takarítják a járdákat.
 • Sok a szétdobált csikk.
 • A parkokban sok a szétdobált szotyi.
 • Nem lehet tudni, hogy adott helyen kinek a feladata lenne a takarítás.
 • Az építkezéseken nem gondoskodnak a kiporzás csökkentéséről, és a Közterület-felügyelet sem lép fel hatékonyan a szabályok betartása érdekében.
 • A FESZOFE nem takarítja megfelelően a környéket.
 • A BKK nem takarítja megfelelően a megállók környezetét.
 • A Közterület-felügyelet nem bünteti eléggé a szemetelőket.
 • A lakosság nem tartja tisztán a környezetet, szemetel.
 • Nincs elég lakossági szemétszedő akció.

Változott-e a köztisztasági helyzet az elmúlt 1 évben?

A kérdőív harmadik blokkjában azzal kapcsolatos állításokat tettünk, hogy milyen változást éreznek Ferencvárosban a köztisztaság, közterületek gondozása tekintetében az elmúlt 1 évben. (1: egyáltalán nem értek egyet; 5: teljesen egyetértek.) A válaszadók 55%-a szerint nem javult a köztisztaság és a közterületek gondozottsága az elmúlt 1 évben. Csupán 16% mondja azt, hogy egyértelműen pozitív a tendencia.

Köztisztaság - elmúlt 1 év

1: egyáltalán nem ért egyet; 5: teljesen egyetért.

A kérdőívben részletesen kiemeltük a változás néhány dimenzióját. A polgármesteri kampányban sokat emlegetett takarítógépet a kitöltők jelentős része még sosem látta, és nem is gondolják azt, hogy a géptől lényegesen tisztábbak lennének az utcák.

Takarítógép működése

1: egyáltalán nem ért egyet; 5: teljesen egyetért.

Rákérdeztünk a mellékutcák tisztaságára, a szemetesek elegendő számára és a szemetesek ürítésének gyakoriságára is. Ezekről a lakosok több, mint 70%-a nagyon negatívan nyilatkozott.

Kedvezőbb véleményt a parkok és zöldterületek tisztasága, gondozottsága kérdéskörben adott válaszok mutatnak. Az alábbi ábrán a 3-as, közepes válasz kapta a legtöbb szavazatot. A kérdőív egészét figyelembe véve elmondhatjuk, hogy ez jelentheti azt, hogy parkokkal kapcsolatban éreznek a lakosok némi javulást.

Parkok állapota

1: egyáltalán nem ért egyet; 5: teljesen egyetért.

Milyen következtetések vonhatók le a válaszokból?

Összességében elmondható, hogy Belső-Ferencvárost, a Ferenc tér és Tompa utca, a JALT Nagyjátszótér, Nyúldomb környékét tisztábbnak tartják a lakosok, mint a kerület többi részét. Középső-Ferencvárosban a Mester utca, a Haller utca és a Vágóhíd utca környékét inkább koszosnak és gondozatlannak tartják a lakók, de leginkább a Boráros tér tisztaságával elégedetlenek.

Külső Ferencvárossal kapcsolatban több olyan szöveges véleményt is megfogalmaztak a lakosok, miszerint a belső kerület részekhez képest a külső területek mostohagyerekek, ezeket az új vezetés is elhanyagolja. A JALT-on leginkább az Ecseri és a Pöttyös utcai metrómegállók környékének állapotát  kifogásolták.

A problématérkép állításai alapján az alábbi feladatok rajzolódnak ki a kerületi vezetés számára. (Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a Feszofe szervezettségét, költségvetését nem látjuk át, így a köztisztaságért felelős kerületi cég működésével kapcsolatban nem fogalmazunk meg állításokat. Ez a jelen felmérés keretein túlmutató feladat.)

Jó lenne, ha az önkormányzat felmérné a kerületi kukaállományt mind mennyiségi, mind minőségi szempontból. Ebből kiderülhetne, hogy hol van kevés kuka, és melyek alkalmatlanok a szemét rövid távú tárolására.

A kerület 2 nyilvános WC-t üzemeltet, egyiket a Ferenc téren, másikat a JALT Nagyjátszótér mellett. A kérdőív nagyon világos eredményt hozott, a lakosság kevésnek tartja a nyilvános WC-k számát. Emellett pedig a nyitvatartásukkal is elégedetlen, hiszen megfogalmazták, hogy a JALT-on lévő nyilvános WC többször van zárva, mint nyitva. A Ferenc téri WC ingyenes, elfogadható tisztaságú és nyitva is van. A Kilencben az élet Facebook csoportban felmerült, hogy milyen a jól üzemeltetett nyilvános WC. Alapvető fontosságú a rendszeres takarítás. Leghatékonyabb megoldás, ha a nyilvános WC épülete őrbódé is egyben. Ekkor célszerű a park őrzését és a WC takarítását ugyanahhoz a személyhez, szervhez rendelni.

A Markusovszkyn lévő - táblája szerint FCSM kezelésű - nyilvános WC sajnos évek óta rossz, zárva van. És nagyon hiányzik nyilvános WC a Haller parkból.

Nyilvános WC

1: egyáltalán nem értek egyet; 5: teljesen egyetértek.

A kutyapiszok ellen a kutyás közösségekkel közösen kell felvenni a harcot. A 13. kerületben évek óta, sikeresen működtetik a Gondos Gazdi programot. Kutyásoknak szóló képzések éppúgy részét képezik, mint a kutyaillemhelyek számának bővítése, kutyaürülék zacskó biztosítása, vagy a kutyafuttatókat használó közösségek számára "futtató védnökségi" program kialakítása.

A 7. kerületi Wesselényi utcában fényképeztük, amint magasnyomású mosóval tisztítják a járdát, a vizestartályokat szállító autó mögött pedig dolgozik a takarítógép. Elég hatékony megoldásnak tűnt, több várható ettől, mint önmagában a takarítógéptől.

Wesselenyi_takaritas1

A kerület utcáinak, utcaszakaszainak a takarítása több szereplő feladata: van olyan rész, amelyik a ferencvárosi, van amelyik a a fővárosi céghez, a közlekedési megállók a BKK-hoz, és van, amelyik a társasházakhoz tartozik. Fontos lenne pontosan tudni, hogy kinek mi a feladata és erről akár tájékoztató táblákat, plakátokat is kitenni, amely egyúttal nevelésre is alkalmas: felhívja  a járókelők, park használók figyelmét is arra, hogy ne szemeteljenek.  Mi a feladata a 9. kerületi Feszofe-nak, a BKK-nak, a fővárosi FKF-nek, a társasházaknak, a társasház építőknek? A Közterület Felügyelet bírságolhat-e, szokott-e bírságolni, ha igen kiket és miért? Alábbi ábra alapján komolyabb fellépést vár a lakosság.

Közterület felügyelet

1: egyáltalán nem ért egyet; 5: teljesen egyetért.

Józsefvárosban az önkormányzat szervezett Nagy Kerülettakarítást, lakossági szemétszedő akciót augusztus végén. 12 helyszínre szervezték a takarítást, biztosították az eszközöket. A szemétszedés végén zöld- és gyerekprogramok, koncert és kertmozi várta a résztvevőket. Most a pandémiás helyzet miatt ilyen esemény  nem tartható, de a járvány után egy tavaszi nagy ferencvárosi takarítás az önkormányzat szervezésében megfontolandó.

A kérdőívek kiértékelése után elmondható, hogy egyelőre a köztisztaság területén markáns változás nem tapasztalható. A vélemény továbbra is az, hogy nem elég tiszta, nem elég gondozott Ferencváros, amiért az emberek nagy többsége a kerületi önkormányzati céget okolja függetlenül attól, hogy ténylegesen kinek a feladata a kerület tisztántartása. A szöveges válaszok közül többen is megjelent az a felvetés, hogy a közterületek használói szemetelnek, és nincsen kellő ellenőrzés, sem visszatartó szankció azokkal szemben, akik fittyet hánynak a köztisztasággal kapcsolatos előírásokra. Véleményünk szerint a rendszeres és módszeres takarítás mellett az ellenőrzést és edukációs kampányokkal a szemléletformálást kellene erősíteni.