Liliom óvoda

Liliom óvodáról óvodavezetői szemmel

A Középső-Ferencvárosban található Liliom óvodáról az óvodáról az ovivezető írását olvashatjátok.

Zsellérné Mikóczi Eszter, óvodavezető írása

  • Óvodavezető: Zsellérné Mikóczi Eszter
  • Cím: 1094 Budapest, Liliom u. 15.
  • Elérhetőség: telefon: 06-1-215-0097
  • E-mail: liliomovoda@gmail.com
  • Honlap: http://liliomovoda.hu/

A Ferencvárosi Liliom Óvoda Középső-Ferencvárosban, a megújuló városrészben helyezkedik el. Hat jól felszerelt csoportban tudjuk fogadni a vegyes életkorú kisgyermeket. Az intézmény rendelkezik tornateremmel, tanmedencével és egy nagy zsibongóval. Ezek a helyiségek a mozgásfejlesztés terei.

Az intézmény szellemiségére jellemző a gyermekközpontúság, a szakmaiság, az innováció, a tisztelet – szeretet elfogadás és a tolerancia. Az intézmény kiemelt célja a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása, a gyermeki jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítése, az egyenlő hozzáférés biztosítása, a gyermekről - mint fejlődő személyiségről - való gondoskodás.

Az intézmény nevelőmunkája során a családi nevelésre épít, a családokkal szorosan együtt működve.

Törekszik az integrált nevelési elv érvényesítésére, a sajátos nevelési igényű gyermekek együtt nevelésére az egészségesen fejlődő gyermekekkel együtt. Az intézmény ellát enyhén értelmi fogyatékos, mozgásszervi fogyatékos, valamint a körzetébe tartozó beszédfogyatékos és az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekeket is. Az óvodapedagógusok munkáját logopédus, gyógypedagógus és pszichológus segíti.

A Pedagógiai Program fő alappillérei a mozgás a játék és a környezeti nevelés. A torna, illetve az úszás foglalkozásain keresztül, valamint a szabadban megtartott játékok során kiemelt hangsúlyt fektetünk a mozgás fejlesztésére. Nagy hangsúlyt kap a mindennapokban a népi játék és a néptánc. Ez a komplex tevékenység minden más tevékenységben megjeleníthető, szorosan összefonódik a Pedagógiai Program két alapjával a mozgással és a játékkal.

Tudatos és komoly munka folyik a környezeti nevelés terén is. Az intézmény folyamatosan kihasználja a zöld pályázat adta lehetőségeket, ezzel is bővíti tudását, eszközállományát.

Tehetséggondozó drámacsoport is működik az óvodában, mely szintén a játékhoz és a mozgáshoz, valamint a személyiség fejlesztéshez kapcsolódik.