Ferencváros Csudafa óvoda

Csudafa óvodáról óvodavezetői szemmel

Újabb óvodával bővül a bemutatott ovik köre, a Haller parkban lévő Csudafáról ír az ovivezető.

Surmanné Keztyűs Tünde óvodavezető írása

 

 Csudafa Vers

Kerek egy ég alatt, kerek egy csudafa

Kerek csudafának szép tizenkét ága;

Szép tizenkét ágán ötvenkét virága;

Ötvenkét virágán három aranyalma

(Magyar népköltés)

A Ferencvárosi Csudafa Óvoda Budapest IX. kerületében, a Haller parkban található. Az idejáró gyermekek az autók dübörgése helyett a madarak dalát hallhatják. Kocsival, és tömeg közlekedéssel is jól megközelíthető. Épületünk földszintes, tágas, két szárnyból áll, könnyen áttekinthető beosztású, 8 csoporttal rendelkezünk, 189 férőhelyünk van. 4 csoport homogén, illetve 4 csoport vegyes korosztályú.

Csoportok

A 2020-2021 -es nevelési évben a csoportok a következőképpen változnak: 3 homogén ,1 osztott, 4 vegyes csoport.

 • Homogén kiscsoport Gyöngyvirág csoport
 • Homogén középső csoport Tündérrózsa csoport
 • Homogén nagycsoport Margaréta csoport
 • Vegyes csoport: Tulipán, Napraforgó, Liliom, és Hóvirág csoport
 • Osztott csoport: fele nagycsoportos, fele kiscsoportos korú gyermek Pipacs csoport

Infrastruktúra

Kertünk 1500 m² alapterületű, ahol minden csoportunk külön udvar résszel rendelkezik. Felújítás során műfüves rész került kialakításra Az épületünk funkcionálisan tökéletesen megfelel az óvodás korú gyermekek neveléséhez, fejlesztéséhez:

 • tágas, világos, déli fekvésű foglalkoztatóink vannak;
 • minden csoporthoz külön öltöző és mosdó tartozik;
 • a gyermekek számára is könnyen áttekinthető az épület alaprajza (H-alakú) - hosszú, végiglátható folyosókkal;
 • gazdagon felszerelt tornatermünket, logopédiai szobánkat minden gyermek használhatja;
 • minden csoporthoz külön játszókert tartozik, ahol zöldséges és virágoskertet alakítottunk ki;
 • a kinti hűsítő zuhany felfrissíti a gyermekeket nyári melegben.

Gyümölcsösünkben megfigyelhetik a gyümölcsök fejlődését, élvezhetik a frissen szedett gyümölcs zamatát, a szüretelést. A Kemencében tavasszal a pedagógusok a gyermekekkel együtt pogácsát, kenyeret sütnek, amelyet együtt elfogyasztanak, és büszkén kínálják szüleiket is.

Programunk

Óvodánk programjában kiemelt helyet szántunk az esztétikai, illetve művészeti nevelésnek, a környezet megismerésének, védelmének. Gyermekeink tevékenyen részt vesznek a természet védelmében, szebbé tételében, a kis veteményes- virágos kertek ápolásában, gondozásában.

Az élet ritmusát meghatározó évszakok változásait folyamatosan figyelemmel kísérhetik, megismerhetik a természet törvényszerűségeit.

Óvodánkban évtizedekre visszatekintő hagyományai vannak környezetünk tevékeny megismertetésének, és a magyar népi kultúrára épülő művészeti nevelésnek. A játékban feldolgozott ismeretek tapasztalatok, az indirekt tanulás útján épülnek be gyermekeink személyiségébe. Célunk, hogy nevelőmunkánk jól követhető, következetes, módszereiben gazdag legyen. Nyílt és eredményes kapcsolat kialakítására törekszünk a családokkal, és támogatjuk őket gyermekeik megfontolt, tudatos nevelésében. Próbálunk segítséget nyújtani nehézségeik megoldásában.

Hiszünk, a gyermeki játéktevékenység mindenhatóságában. A jeles napok köré tervezett közös tevékenységek során, akarati, erkölcsi, emberi tulajdonságokat fejlesztünk. Miközben a környező világról szerzett ismereteiket úgy bővítjük, és szilárdítjuk meg, hogy az, maradandó élményt jelentsen számukra. A napi tevékenységek sorába olyan megfigyeléseket és elemzéseket illesztünk be, ami által felfedezhetik a szabályokat, a törvényszerűségeket, képet alkothatnak a környezetük valóságáról, esztétikumáról, hovatartozásukról, magyarságukról, nemzetiségi hovatartozásukról, a magyar népi kultúráról, a népi hagyományok sokaságáról.

tevékenység közben, tanuljanak meg látni, megfigyelni, gondolkodni, feladatokat, helyzeteket megoldani.

Fejlődjenek nevelésünk hatására azon:

 • készségeik,
 • képességeik,
 • érzelmi,
 • értelmi és
 • akarati tulajdonságaik,
 • egészségügyi és
 • szociokultúrális szokásaik.

Foglalkozások

Délelőtti külön foglalkozásaink, amelyeket óvodapedagógusaink tartják ingyenesek:

 • zeneóvoda, tehetséggondozás
 • néptánc,
 • kézműves foglalkozások
 • nagycsoportosok korcsolyázni járnak

Délutáni külön foglalkozásaink:

 • Hittan
 • Bozsik program keretében ovifoci
 • Balett
 • Jóga

Pedagógusaink

Logopédus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, utazó gyógypedagógus segíti munkánkat a rászoruló gyermekek részére tervezett foglalkozásokkal.

Sokoldalúan képzett, gyermektisztelő és szerető óvodapedagógusaink vallják, hogy minél több boldog, jókedvű, alkotó kedvű kisgyermek tevékenykedjen, és élje mindennapjait örömmel, játékkal. A nevelő munkát segítő dadus nénik, pedagógiai asszisztensek összeszokott közösséget alkotnak, Megbízható, gyermekszerető munkájukkal segítik az óvodapedagógusokat a napi tevékenységek folyamatában.

Szeretettel várjuk a leendő óvodásainkat a Csudafa Óvodában!