Kerekerdő óvoda udvar

Kerekerdő óvodáról óvodavezetői szemmel

Lassan az összes ferencvárosi óvodáról olvasható bemutató anyag. Néhány oviról szülőtől és ovivezetőtől is tájékozódhattok. Ilyen a Nagyvárad térnél lévő Kerekerdő is.

Magyarné Willinger Andrea, óvodavezető írása

 • Óvodavezető: Magyarné Willinger Andrea
 • Cím: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.
 • Elérhetőség: Telefon: 06-1- 215-4791
 • E-mail: info@kerekerdoovoda9.hu
 • Honlap: www. kerekerdoovoda9.hu

Kedves Családok!

Szeretettel ajánlom figyelmükbe óvodánk bemutatkozó anyagát!

Köszönjük, hogy érdeklődnek intézményünk iránt, kérjük ismerjék meg, hogy milyen is óvodánk - röviden bemutatva -, hogyan telnek mindennapjaink, ill., hogy a már hozzánk járó családokkal hogyan is tesszük szebbé, varázslatosabbá gyermekeink óvodás éveit.

A Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda Középső-Ferencvárosban található, közel a Nagyvárad téri metrómegállóhoz. Az intézmény jelenleg 14 csoporttal működik, homogén, illetve vegyes csoportszervezéssel. A 2020/2021-es nevelési évben 3 kiscsoport indul - a gólya, a mókus és a kisvakond csoport. Vegyes csoportok a hangya, a méhecske és a katica.

Pedagógiai program, pedagógusok

Az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott cél, hogy szeretetteljes óvodai életet biztosítson az intézménybe járó gyermekeknek. Kiemelt feladatának tekinti a környezettudatos nevelést, az esztétikai nevelést, hagyomány ápolást és a népi kultúra eszközeivel a magyarságtudat megalapozását, belsővé válását. Mindezt tesszük úgy, hogy tudjuk ebben a korban a játéké a főszerep, ezért erre építve olyan játékos tapasztalatszerzéseket valósítanak meg az óvodapedagógusok, melybe kedvük, hangulatuk és egyéni fejlettségüknek megfelelően kapcsolódhatnak be a gyermekek. Hangsúlyt fektetünk viszont a differenciálásra és az egyéni képességek fejlesztésére, mert tudjuk, hogy minden gyermek „egyedi, egyszeri és megismételhetetlen”, vagyis nincs két egyforma gyermek.

„Ő azt hiszi csak játszik, de mi már tudjuk, mire megy a játék, Arra, hogy a világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle.” / Varga Domonkos /

Mindezek megvalósulását jól felkészült, szakmailag elhivatott, gyermekszerető óvodapedagógusok valósítják meg, akiknek gyermekcentrikus, elkötelezett, hivatástudattal rendelkező dajka nénik a jobb kezei. A csoportokban dolgozó 3 (esetenként 4 – mivel pedagógiai asszisztensek is segítik egyes csoportokban a kollégák munkáját, akik szakmailag szintén jól felkészültek!) felnőtt munkája összehangolt, egymást támogatva, azonos elvárásokat támasztva a gyermekek irányába nevelgetik a hozzájuk járó gyermekeket.

Infrastrukturális feltételek

Az óvoda tanuszodával, tornaszobákkal, mezítlábas „parkkal”, kézműves műhelyekkel és zeneteremmel rendelkezik, melyek hozzájárulnak a kitűzött célok megvalósításához.

Jól felszerelt park jellegű udvar biztosítja az óvodás gyermekek mozgásigényeinek kielégítését, mozgáskultúrájuk fejlődését. Óvodánk „Madárbarát” óvoda (udvari madár les, madáretető csoportonként) és ebben a nevelési évben pályáztuk meg a „Biztonságos Óvoda” címet, melyet reméljük a jövő nevelési évben meg is kapunk (a kialakult helyzetre való tekintettel!).

Ovin kívül

A pedagógusok által szervezett kirándulások és gyakori séták (pl: színház, zenei koncertek – MÜPA -, piac, Orczy kert, Fűvész kert, múzeum, Parlament látogatások…stb), ill. az óvodán kívüli helyszíni tapasztalatszerzések /egy nevelési évben 2X, ősszel és tavasszal járnak csoportjaink buszos kirándulásokra/ lehetőséget biztosítanak a közvetlen környezetben való megtapasztalásra és a természet megismerésére, új gyakorlati ismeretek gyűjtésére, régiek elmélyítésére.

Tehetséggondozás

Az óvoda délutáni külön tevékenységei lehetőséget biztosítanak a tehetséggondozásra. pl.: mozgás- fejlesztő torna; ovi foci – Bozsik program -; néptánc, kézműves foglalkozás pl.: népi kismesterségek; jóga.

Kapcsolatunk a családokkal

A szülőkkel együttműködve, a gyermekek érdekét szem előtt tartva végezzük nevelőmunkánkat. Tudjuk, hogy a családok legféltetteb „kincsüket bízzák” ránk, ezt igyekszünk is maximálisan meghálálni, de ennek a jó az kapcsolat az alapja - kölcsönönös bizalom és tisztelet. Törekszünk a családi élet kiegészítésére, erősítve a szeretetteljes, meleg „otthonosságot” sugárzó, értő, figyelő kapcsolatot.

Lehetőséget biztosítunk a szülők számára, hogy betekintést nyerjenek és bekapcsolódhassanak a különböző rendezvényekbe és nyílt napokba. Ezt a zöld ünnepek (állatok világnapja, víz világnapja…stb) és jeles napok (Márton nap, tök hét…stb) alkalmával tehetik meg a családok, ill. vannak családokkal közös óvodai szintű rendezvényeink: Őszi Kerekerdei rendezvény; Adventi vásár; Kerekerdei Mesemondó Találkozó (kerületi rendezvény); Családi egészség nap; Kerekerdei vigasság; Zöld Pont rendezvény (kerületi rendezvény az óvodáknak).

SNI-s gyerekek nevelése

Az intézmény ellát enyhén-, középsúlyos értelmi fogyatékos, hallásfogyatékos, mozgásszervi fogyatékos, valamint a körzetébe tartozó beszédfogyatékos és az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekeket is. Az óvodapedagógusok munkáját logopédus, gyógypedagógus, pszichológus, fejlesztőpedagógus segíti. Törekszünk már ebben a korban gyermekeinkkel megtapasztaltatni, hogy nem vagyunk egyformák (van, aki másképp néz ki, másképpen beszél…stb.), de ettől Ő még ugyanolyan értékes, mint mi.

Vallom, hogy ezt is az óvodában kell elkezdeni, mert a kisgyermekkor az emberi élet „varázskora”, ez a legérzékenyebb, legnyitottabb kor és előítélet mentesek még gyermekeink, mert a kisgyermek minden megnyilvánulását őszinte érdeklődés, kíváncsiság kíséri. Toleranciára, kölcsönös tiszteletre, elfogadásra és nyitottságra kell nevelni őket. Mi pedagógusok, pedig minden egyes gyermek esetén megkeressük a hozzá vezető utat!

„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket? Mindegyik más. Mindegyik különleges. Mindegyik gyönyörű.” /ismeretlen szerző/

Csoportválasztás

Pár gondolat a csoportválasztásról, mivel mindig dilemma, hogy vegyescsoportba vagy homogén csoportba írassák be gyermeküket:

Vegyes csoportról gondolatok

 • vegyes csoportba a nyitott, könnyen társas kapcsolatot létesítő (nem félénk) kisgyermekeket írassák be
 • nem félénk, szeret a nálánál idősebb gyermekekkel játszani, kapcsolatot létesíteni
 • könnyebb a beszokás – mivel a nagyobbak segítik, támogatják, dédelgetik a kicsiket
 • megértőbbek, elfogadóbbakká válnak egymással szemben
 • testvérpárok együtt lehetnek – egy csoportban
 • a kisebbek előbb lesznek önállóak – nagyobbak támogatják őket
 • az életkori sajátosságoknak megfelelő elvárásokat támaszt a pedagógus a gyermekkel szemben, folyamatos a differenciálás
 • sokkal szélesebb spektrumban fejlődnek a szociális készségek

Homogén csoport

 • egy azon életkorú gyermekek járnak (de itt is van életkori megoszlás 2 ½ éves gyerekek felvétele)
 • saját korosztályával fejlődik együtt
 • fizikai terhelhetőségük közel azonos (életkori azonosságokból kifolyólag)
 • csak rájuk tud a pedagógus koncentrálni – nem kell megosztani a figyelmet életkori megoszlás szerint
 • hasonló elvárások lehetnek a gyermekekkel szemben, csak is az életkori sajátosságoknak megfelelően – minimális egyéni differenciálás
 • a betervezett tevékenységeknél csak képességek szerint kell differenciálni, nem kell életkor szerint

Kollégáink közül azok a pedagógusok dolgoznak vegyes csoportban, akiknek személyiségükhöz közel áll, komfortosan érzik benne magukat és ki tudnak ebben teljesedni.

„Milyen embert is akarunk formálni?

A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős,

jó ítéletű, értelmes, tettre kész,

szép célokért hevülő és áldozó embereket,

akik meg tudják érteni és élni a szépet

és nagyot minden téren,

akik az életüket ki tudják tölteni tartalommal,

akik megértik a dolgok összefüggéseit,

akik átérzik azt, hogy emberi közösségben élnek,

amely csak a kölcsönösségen, méltányosságon, és jóakaraton épülhet.”

/Szent-Györgyi Albert/