Csicsergő óvoda logó

Csicsergő óvodáról óvodavezetői szemmel

Az óvodavezető mutatja be a Középső-Ferencvárosban található Csicsergő óvodát. 

Vajasné Kabarecz Ágnes, óvodavezető írása

Kedves Szülők!

Fogadják szeretettel nevelőtestületünk bemutatkozását!

Óvodánk a Középső Ferencvárosban a Thaly Kálmán u. 38. és a Thaly Kálmán u. 17. szám alatti épületben működik.

Intézményünkbe felvehető maximális gyermeklétszám: a székhelyen 150 fő, a telephelyen 50 fő. A székhely épületében hat, a telephelyen két gyermekcsoportban valósul meg a játékokban gazdag óvodai nevelés. A csoportok heterogén összetételűek, vegyes életkorúak.

Az óvodánk csoportjaiban empatikus, gyermekszerető, szakképzett óvodapedagógusok foglalkoznak a gyermekekkel. A nevelőtestület teljes, a pedagógusok közül többen rendelkeznek másoddiplomával, szakvizsgával, illetve egyéb szakirányú végzettséggel. A nevelőmunkát 2 fő pedagógiai asszisztens, illetve szakképzett dajkák, konyhai dolgozók, karbantartó és óvodapedagógus végzettségű óvodatitkár segítik.

Az intézmény csoportszobái esztétikusan berendezettek, tágasak, napfényesek, a gyermekek testméretéhez igazodnak. Folyamatosan törekszünk a természetes anyagok, berendezések beszerzésére, cseréjére (nád-, fonott kosarak, fajátékok), valamint a bútorzat, textília, szőnyeg szín- és ízlés harmóniájának megteremtésére. Különös gondot fordítunk a korszerű játékok, mozgásfejlesztő eszközök, sportszerek, felszerelések megvásárlására mind a csoportok, mind az udvarok, mind a tornatermek eszközeinek bővítése céljából.

 

Ferencváros Csicsergő óvoda

Az utóbbi években számos felújítás történt intézményünkben, mindkét épület udvara teljesen megújult. Székhelyünk udvarán 2018. májusában átadásra került egy új mini közlekedési pálya, ahol óvodásaink – beosztott időrendben – rendszeresen gyakorolhatják a biztonságos közlekedés szabályait. Ehhez a megfelelő eszközök (járművek, KRESZ táblák, jelzőlámpák, fényvisszaverő mellények) rendelkezésre állnak. Óvodánkban kiemelt feladatnak tekintjük a közlekedésre nevelést, a biztonságos, balesetmentes közlekedés szabályainak, szokásainak megismertetését.

A székhely épületének tűzfalát 2019. nyarán újjávarázsolták a Színes Város Csoport tagjai. Az óvoda csoportjainak szimbólumait festették a tűzfalra, a gyerekek nagy örömére. Jelenleg egy többfunkciós szoba kialakítása zajlik a nagy épületben, a kis épületben pedig tervezzük későbbiekben sószoba kialakítását. Fontosnak tartjuk óvodai környezetünk esztétikumát. Önkormányzati segítséggel, és pályázati forrásokból folyamatos szépítésre törekszünk.

Intézményünk 2016-ban elnyerte a „Biztonságos Óvoda” címet. Több éve részt veszünk a Közlekedéskultúra napja hivatalos rendezvényén és egyéb, témához kapcsolódó tevékenységekben. 2019. szeptemberében a kerületi óvodák számára megrendeztük az „Első Kerékpáros Tudáspróbát”, ami nagy élmény volt a gyermekek és felnőttek részére egyaránt.

Hosszú évek óta veszünk részt egyéb kerületi szervezésű, óvodák közötti és iskolák által szervezett rendezvényeken: Madarak városa programsorozat, Zöldpont- vetélkedő, Mesemondó találkozó, Karácsonyi iskolás hangverseny, Balu- kupa, stb.

Óvodánkban a gyermekek számos fakultatív tanfolyamon vehetnek részt (pl. torna-, zenés mozgás foglalkozás, fejlesztő KISOKOS csoport, óvodás balett, hittan). Ezek a tanfolyamok szülői igény és lehetőség szerint évente változhatnak. A foglalkozások egy részét óvodánk felkészült pedagógusai vezetik. A BOZSIK program keretében a gyermekek játékos ovifoci foglalkozásra is jelentkezhetnek.

Nagycsoportosaink számára ingyen korcsolyaoktatást és kíséretet biztosítunk, önkormányzati támogatás keretein belül.

Nagyon fontosnak tartjuk a hozzánk járó gyermekek szüleivel való együttműködést, kapcsolattartást. Ennek érdekében igyekszünk minden kommunikációs lehetőséget kihasználni a szülők teljes körű tájékoztatására. Napi szóbeli tájékoztatással, faliújság plakátjaival, óvoda honlapjának frissítésével, csoportos kör e-mailek vagy zárt facebook csoport segítségével juttatjuk el minden szülőhöz az információkat. Segíti munkánkat, hogy az intézmény átlagon felüli technikai felszereltséggel rendelkezik. Több asztali számítógéppel és laptoppal rendelkezünk, valamint minden csoportnak van táblagépe.

Év közben több alkalommal lehetőséget biztosítunk a szülők és hozzátartozók részére, hogy betekintést nyerjenek óvodánk hétköznapjaiba (egészségnap, sportnap, évzáró stb.).

Számos óvodán kívüli programon veszünk részt a gyermekekkel (színház-, só-szoba látogatás, állatkert, vadaspark kirándulás, madárgyűrűzés, BOZSIK program keretében külső helyszínre szervezett focis foglalkozások, stb.).

A jelenlegi – rendkívüli, vírus okozta- helyzetben létrehoztunk egy zárt facebook csoportot a teljes óvoda gyermekei és szülei részére, ahova kollégáink napi szinten videókat készítenek, hogy a gyermekek lássák pedagógusaikat mesélni, verselni, énekelni, s így egy kis megnyugvásra leljenek ebben a nehéz időszakban. Az óvónők továbbá saját csoportjuk gyermekeinek játék- és tevékenységötleteket küldenek az adott csoport zárt levelezőrendszerén keresztül, hogy támogassák és segítsék a szülőket.

Pedagógiai munkánkról, elképzeléseinkről bővebben:

Óvodánk - az alapító okiratában meghatározottak szerint - ellátja az olyan ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését, akik a szakértői vélemény alapján: beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelését. A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését utazó logopédus, gyógypedagógusok segítik. Alapfeladatunknak tekintjük az inkluzív – integrált nevelés megvalósítását, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében.

Az óvodai nevelés keretében a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása biztosított.

A mindennapi munkánk alapjának tekintjük a gyermek mindenekfelett álló érdekét, a gyermekközpontú nevelést.

A teljes körű személyiségfejlesztést az egész napos nevelési folyamatban valósítjuk meg az életkor, a csoport, illetve a gyermekek aktuális fejlettségi szintjéhez, érdeklődéséhez igazítva, melyben helye van a szervezett tevékenységeknek is, érvényesítve itt is a komplexitás - integráció - elvét.

Fontosnak tartjuk a hosszantartó, nyugodt játékidő, a szeretetteljes, harmonikus légkör biztosítását. Kiemelten kezeljük a szabad játék jelentőségét és a gyermekek napirendjét is ennek megfelelően alakítjuk.

Minden területen érvényesítjük a differenciált, egyéni bánásmód - fejlesztés elvét, az értékorientált közösségi nevelés megvalósítását, a család – óvoda kapcsolatrendszerét.

A csoportjainknak egyéni arculata van, különböző hangsúllyal, de teljes összhangban a jelen reformpedagógiai és hagyományos elemekkel. Fontosnak tartjuk a hagyományok, a népi kultúra jelenlétét, a mozgás fontosságát. Ehhez folyamatosan bővítjük módszer- és eszköztárunkat.

A nevelés során törekszünk a sokoldalú ismeret- és tapasztalatszerzésre, ezek gyakorlati alkalmazásának támogatására. Folyamatosan keressük a lehetőségét a természetes helyszínek, élőhelyek bevonására, az ismeretszerzés helyszínen történő megszervezésére, élménygyűjtésre.

Törekvésünk az, hogy a szülők jó szívvel bízzák ránk gyermekeiket, hiszen ők jól érzik magukat óvodánkban.

Minden leendő óvodást szeretettel vár a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda Nevelőtestülete és Óvodavezetője.

Budapest, 2020.04.08.