Stadioff közmeghallgatás
„Ezt megnyertük” – mondta Baranyi Krisztina polgármester asszony közeli munkatársa az egyik ferencvárosi önkormányzati képviselőnek a 2020. július 30-án megtartott közmeghallgatás után. A közmeghallgatást azért kezdeményezte a StadiOFF csoport, mert a kerületvezetéstől közvetlenül szerettünk volna választ kapni az atlétikai stadionnal kapcsolatos kérdéseinkre. Az eseményen a kerület vezetője nevezte a csoportot „politikai projektnek”, munkáját „hangulatkeltésnek”, véleményét „demagógiának”.

„Pont ez a civil szervezetek dolga. Az elégedetlenség. Ez az elégedetlenség adja a feladatot a politikának, hogy ne engedjen a céljaiból, hogy hallgasson az állampolgárokra, a civilekre és azok szervezeteire. Hogy a valós problémákkal szálljon harcba és ne kreáljon nem létezőket. Ezért nem szereti a civil szférát a kormány és ugyanezért építünk a munkájukra, halljuk meg a véleményüket, ha kritikus is, mi szabadságszerető, haladó politikusok” – írta 2020. november 25-én facebook bejegyzésében Karácsony Gergely főpolgármester miután a Levegő Munkacsoport nem vette át a neki megítélt díjat.
Az eltérő politikai kultúra nyilvánvaló, a közügyek és a választott politikusok munkájával kapcsolatos lakossági visszajelzések, adott esetben kritikus hangok szerepe és felfogása közötti különbség is szembeötlő.
Az én ízlésemhez az utóbbi áll közelebb. Mivel itt élek Ferencvárosban, itt érzem magam otthon, itt szeretnék olyan közéletet, amelyben a politikusok nem a lakosság legyőzésére játszanak, inkább a meggyőzésére, de leginkább figyelnek a lakosok véleményére és velük párbeszédben formálják politikájukat – különösen olyan ügyekben, amelyekben nem értenek egyet.
Nem az atlétikai stadionról, hanem a stadionnal kapcsolatos eddigi fejlemények ürügyén szeretném megosztani az elmúlt négy hónapban bennem felmerült kérdéseket:
  •  Mit kell tennünk, nekünk, lakosoknak, hogy kérdéseinket a lehető leggyorsabban megválaszolják és véleményünkre gyorsan reagáljanak? A kérdezés és véleménynyilvánítás a bennünket jogosan érdeklő és az életünket befolyásoló ügyek iránti felelős viselkedés megnyilvánulása és a közügyek előmozdításának alapvető kritériuma.
  • Hogyan kérjünk hiteles tájékoztatást, mi, lakosok, hogy azt meg is kapjuk? A fakenews és a kormányzat által tudatosan terjesztett hazugságok korában csak minőségi és gyorsan kapott információk alapján tudunk a köz ügyeiről beszélni, vitatkozni, közös nevezőre jutni (vagy legalábbis elfogadni a másik álláspontját). Ezek nélkül csak hiedelmeinket és a számunkra szimpatikus politikusok álláspontját tudjuk ismételgetni, ami nem előre vezet, hanem pocskondiázásba, sárdobálásba, személyeskedésbe torkollik, az ügyeket pedig a hatalmon lévő politikusok saját ízlésük szerint döntik el. (Igen, Orbán Viktorra gondolok.)
  • Hogyan használjuk és tökéletesítsük a meglévő demokratikus intézményeinket (pl. a közmeghallgatást vagy a lakossági aláírásgyűjtést), hogy azok tényleg a demokrácia ünnepei legyenek és politikusnak és lakosnak egyaránt kiszámítható, biztonságos és méltó keretet nyújtsanak kérdéseik és véleményük megfogalmazására?
A politikai kultúra kialakítása közös feladat és közös felelősség, én most magunkon, a lakosokon kezdtem. Lehet, hogy az atlétikai stadion elment már (szerintem nem, de ez most a téma szempontjából mellékes), de a demokratikus folyamatokon soha nem késő javítani, mert köz-ügyek mindig lesznek.
UI. Az, hogy a politikusok mit tesznek, majd eldöntik, mi majd 4-5 évente döntünk róluk. Nem, nem így akartam lezárni a posztot, mert tavaly októberben már döntöttünk és megmutattuk, hogy mi itt, Ferencvárosban demokráciában akarunk élni. Én alapvetően elégedett vagyok a tavaly megválasztott vezetők munkájával, most már csak fejleszteni (és nem változtatni) kell, amihez több bizalom, tolerancia, átláthatóság kell.
A cikk írója Scsaurszki Tamás, ferencvárosi lakos.