Ferencváros közmeghalgatás - 2020. február 27.

„Karcsúbb, de magasabb házak épülnek”? Feljelentések állása? Beszámoló 2020. első közmeghallgatásáról

A ferencvárosi önkormányzat 2020. február 27-én közmeghallgatást tartott, ahol a lakosok tehetnek fel kérdéseket. A 2019-es közmeghallgatásról ebben a cikkben számoltunk be. A Kilencben az élet zárt facebook csoportban kérdéseket gyűjtöttünk a közmeghallgatásra, amiket közös levélben tettünk fel. Nézzük röviden a válaszokat néhány kérdés esetén.

Tervezi-e az önkormányzat, hogy felülvizsgálja a Kerületi Építési Szabályzatot, hogy a kerületi intézmények, zöldterületek terhelése ne legyen túlzott? Középső-Ferencvárosban látható tendencia, hogy a korábbi 6 helyett 8 szintes lakóházak épülnek, milyen fejlesztések várhatók a felmerülő igények kielégítésére?

A Kerületi Építési Szabályzatok, az Országos Településrendezési és Építési Követelményeknek és a fővárosi Településszerkezeti Tervnek megfelelő paramétereket tartalmaznak, kivéve azokon a helyeken, ahol erre az állami főépítész felmentést adott. Túlzott zöldterület terhelés érdekében karcsúbb, de magasabb épületek építését tették lehetővé. Ezek felülbírálása százmilliós nagyságrendű kártérítési pereket vonna maga után. A „karcsúbb, de magasabb” elv lehetőséget ad az utcai zöldítésnek.

Milyen lépéseket tervez az önkormányzat a közösségi bevonásra a közterületek, önkormányzati tulajdonok esetében? Megvalósul-e egy Óbudához hasonló közösségi tervezési rendszer, és annak intézményrendszere?

Első lépésként az önkormányzat „Bakáts projekt pop-up irodát” fog üzemeltetni 2020 második negyedévében és külsős szakembert bíz meg a közösségi tervezés és az ezzel járó kommunikáció lebonyolítására 2020 nyarára. Az iskolaszünet idején próbaüzemet készítenek elő a forgalomtechnikai terv kipróbálására.

Tervez-e az önkormányzat lépéseket tenni a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Mester utca 67.) oktatási szegregációjának csökkentése érdekében? A fenti kérdéssel összefüggésben milyen elképzelései vannak egyéb egyenlőtlenség ellensúlyozó programok, helyek működtetésére? (Mint pl. a H52.)

Két fronton is szeretnének lépéseket tenni a szegregáció visszaszorítása kapcsán. Egyfelől aktuálissá vált a Ferencváros Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata, ebben kiemelt figyelmet fordítanak az integrációra. Céljuk egy széleskörű együttműködésen alapuló szociális, kulturális, képzési, foglalkoztatási, oktatási szolgáltatások hozzáférését javító intézkedéscsomag megvalósítása. Másrészt a felvételi körzetek kapcsán a tankerület kikéri az önkormányzat véleményét. Az önkormányzat javasolni fogja, hogy a körzetek meghatározásánál az iskolákhoz tartozó utcák egyenlő elosztását.

Tervezik-e a helyi bölcsődékben, óvodákban, iskolákban a közétkeztetés minőségét vizsgálni? Ha igen, milyen módon, és milyen időtávon várhatóak az eredmények?

Ezeknek a szolgáltatásoknak a minőségét folyamatosan ellenőrzik. Dietetikus szakemberek az étlapokat ellenőrzik, javaslatokat tesznek változtatásokra. Minden értéket vizsgálnak. A dietetikus szúrópróba-szerűen ellenőrzi az ételek ízét s minőségét és javaslatokat tesz a változtatásokra. A tálaló és étkező konyhák üzemeltetéséért felelős kolléga is ellenőriz. Továbbá az óvodavezetőkkel közösen egyeztetnek az étkeztető cégekkel. Ezeken a fórumokon közvetlenül is elhangozhatnak vélemények. 2020. február 13-án kérdőívet küldtek a szülőknek a témában, amelyet visszavárnak.

A képviselő-testület 2020. I. félévi munkatervében szerepel a köztisztasági koncepció megalkotása. Tervezik-e a lakosok bevonását a koncepció elkészítésébe? Ha igen, mikor és hogyan?

A képviselőkhöz folyamatosan érkeznek tisztasággal kapcsolatos kérdések, hiszen ez a kerületben élők legfontosabb témája. Remélik, hogy ezek alapján megfelelő koncepciót tudnak kiegészíteni. A kérdés hatására felmerült, hogy ezt lakossági konzultációval egészítsék ki.

Tervezi-e az önkormányzat a Ferencváros kártya visszaállítását, ha igen, mikor és tudható-e már a szerződött partnerek listája?

Sokszor felmerült a kérdés, de jelenleg semmilyen koncepció nincs az ügyben.

Polgármester asszony média szereplései során mind a kampányban, mind pedig megválasztását követően hangsúlyozottan jelezte (és jelzi), hogy a korábbi kerületvezetés (és holdudvara) működése kapcsán az illetékes hatóságoknál feljelentést tesz a tapasztalt és bizonyítottnak vélt szabálytalanságok, ill. törvénytelenségek miatt. Kérdés: hány ilyen feljelentés és/vagy szignalizáció született az elmúlt kb. 100 nap során, amit a rendőrség és/vagy az ügyészség befogadott és hivatalosan is eljárást indult?

Lenhossék utca 18. alatti telek áron aluli eladása miatt a polgármester feljelentést tett. Szintén feljelentés fog megtörténni a Csarnok téren lévő önkormányzati tulajdonú helyiség áron aluli beáradása miatt. A feljelentésen jelenleg jogászok dolgoznak. A FEVIX. átvilágítása várhatóan márciusra fejeződik be, ami további feljelentések alapjául szolgálhat.

Tervezi-e az Önkormányzat az e-rollerek parkolásának szabályozását?

A helyzet jelenleg szabályozatlan és túlmutat a kerület hatáskörén.

Tervezi-e az Önkormányzat a közterület felügyelet megerősítését, a kiadott területfoglalási engedélyek betartása, ellenőrzése végett és ezzel párhuzamosan a kiadott engedélyek nyilvánossá tételét?

A közterület felügyelet létszámának bővítése szükséges lenne, de jelenleg nincs erre forrás. A területfoglalási engedélyek nyilvánosságra hozataláról eddig nem esett szó. A kérdés következtében a hivatal megvizsgálja ennek jogi és technikai lehetőségeit.

Tervezi e a Polgármester Asszony és a Képviselő-testület, hogy a József Attila-lakótelepi és Aszódi telepi Városrészi Önkormányzat visszakapja a 2010 előtti hatásköreit? Lesz-e a telepnek főkertésze? Ha igen, akkor a Városrészi Önkormányzatnál megtalálható lesz-e és lehet-e hozzá fordulni közvetlenül helyi problémákkal?

2010 óta változtak a körülmények, ezért nem garantálható a hatáskör visszaadása. Szeretnék, hogy a Részönkormányzat érdemi képviseletként működjön és hatásköröket kapjanak.

A feltett kérdéseket és az önkormányzattól kapott válaszokat teljes terjedelemben ITT olvashatjátok.