Patrona iskola

Interjú Gilicze Zoltánnal, a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont Általános iskola igazgatójával

A Patrona rendi iskola, így nincs körzete és a világi pedagógusok között nővérek is tanítják a diákokat. Kiknek ajánlja az igazgató az iskolát? Elsősorban iskolaválasztás előtt álló szülők számára készült az interjú.

Hány első osztályt indít a Patrona, milyen tagozattal?

Jellemzően két első osztályt indítunk minden tanévben, de mindez a jelentkezők létszámától is függ. A jelenlegi létszámadatok alapján elképzelhető, hogy a 2020/2021-es tanévet három osztállyal kezdjük. Az alsó tagozatos osztályaink 28-30 fő körüli létszámmal, normál tanterv szerint működnek. Pedagógiai programunk alapján a heti két szabadon választható órákból a hittan, valamint a magyar nyelv és irodalom tárgyakat tanítjuk emelt óraszámban.

A Patrona rendi iskola, így nincs körzete. Tanulóinkat Budapest minden részéről és az agglomerációból is örömmel fogadjuk. A kerületi létszámarányokról elmondható, hogy a diákok 65 %-a ferencvárosi lakos. Iskolánk fenntartója a Boldogasszony Iskolanővérek szerzetesrend. Ez Boldog Gerhardinger Mária Terézia által 1833-ban, Münchenben alapított pápai jogú katolikus női szerzetesrend, melynek hivatása az oktatás-nevelés. A rend magyarországi tartománya 2011-ben vette fel a Boldogasszony Iskolanővérek nevet. A nevelés szerves részét képezik a liturgikus ünnepek, szentmisék, a reggeli és délutáni imádságok, illetve a heti két hittanóra valamennyi évfolyamon.

Milyen pedagógiai módszerekkel dolgoznak? Milyen tanrendben tanítanak?

Már szeptember elején felmérjük az óvodából érkező tanulóink induló képességeit, és erre épül a képességszinteket figyelembe vevő, tudatos nevelő-oktató munkánk. A csoportmunka, a projekt-szemléletű módszer hangsúlyos eleme a pedagógiai programunknak. Osztályaink koedukáltak. Programunkban a magyar kultúra ápolása és éltetése, a néphagyományok és a magyarságtudat mélyítése kiemelt szerepet kap. Testnevelés órák közé tudatosan beépítésre került a néptánc tanítása is, amit szakos oktató tart. Minden év végén telt házas közönség előtt mutatjuk be a tanév során elsajátított táncokat a hagyományos néptánc gálán.

Alsó tagozaton egész napos iskolarendszerben, ún. kéttanítós, nagy felmenő modellben dolgozunk, ahol a tanítók között tantárgycsoportos bontást biztosítunk. Azaz nem azt a hagyományos bontást alkalmazzuk, amelyben délelőtt zajlik a tanítást és délután napközis foglalkozásra kerül sor. Az egész napos iskolai profilunkból eredően az egész napra széthúzzuk a tanórákat, azaz a délutáni sávban is vannak tanórák. Ezért „cserébe” délelőttönként „szellősebb” az órarend, és nincs hagyományos „házi feladat” amit nap mint nap haza kell vinniük a diákoknak. Több esetben biztosítunk délelőtt is önálló tanulást, amikor elkészülnek ezek a feladatok. Fontosak számunkra, hogy biztosítani tudjuk diákjainknak a szabadidő hasznos eltöltését, a játékkal, levegőzéssel, valamint a különböző, szabadon választható szakkörökkel töltött időt.

Rendi iskola vagyunk, így a világi pedagógusok között nővérek is tanítják diákjainkat.

  • Hiszünk a nevelés erejében,
  • Hisszük, hogy a nevelés útján átformálható a világ és az igazságtalanságok gyökeréig érünk: a neveléssel ezek gyógyulnak.
  • Hiszünk az együttműködés teremtő erejében: az iskolanővéri iskolát együtt építjük.
  • Hisszük, hogy Istentől életével mindenki kap küldetést.
  • Hiszünk abban, hogy iskoláink vonzó szakmai kínálata mellett hatni tudunk a lélekre is: nem elégszünk meg kevesebbel, minthogy a diákjaink felismerjék és latba vessék adottságaikat a föld emberhez méltóvá alakításában, s küldetéses emberré váljanak.

Patrona Általános Iskola a kilencedik kerületben

Milyen az iskola infrastrukturális ellátottsága?

Budapest szívében elhelyezkedő, könnyen megközelíthető iskola, saját kápolnával. A Patrona Hungariae épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva elnevezésű projekt lehetővé tette intézményünk elavult és gazdaságtalanul üzemeltethető energetikai rendszerének korszerűsítését, hogy megoldjuk évek óta húzódó környezetvédelmi problémáinkat. Az európai uniós pályázatból napkollektoros rendszer telepítését valamint a fűtési rendszer korszerűsítését végeztük el, s ezzel a gazdaságosabb üzemeltetésen túlmenően egészségesebb, tisztább környezetet teremtettünk gyermekeink számára. Épületünk biztonságos (24 órás portai szolgálat) világos, viszonylag nagy alapterületű, megfelelően felszerelt tantermekkel ellátott, ahol digitális eszközök (projektor, laptop, egyes helyeken „okostábla” is) segítik a mindennapos nevelő, oktató munkát. Tornaterműnk korszerű, sportpadlózatú, mértének köszönhetően, ha szükséges, kettéválasztható. Mindezt kiegészíti két tornatermi egység is.

Nagy dísztermünk, kiváló adottságainak köszönhetően, számos belső és külső rendezvény színtere. Iskolánk elhelyezkedéséből származó előnyöket a mindennapos testnevelés megoldásában is igyekszünk kihasználni. Jó idő esetén testnevelőink előszeretettel viszik ki a gyerekeket a közeli Markusovszky térre. Iskolánkban logopédus, fejlesztő pedagógus, iskolapszichológus mellett, iskolaorvos és védőnő is segíti a mindennapos munkát.

Hogyan oldják meg a mindennapos testnevelést?

Első osztályban a gyerekeknek heti négy testnevelés óra van, egy néptánc, valamint az utóbbi években mindezt korcsolyaoktatással is ki tudtuk egészíteni. Így az elsősöknek hetente hat testnevelés/mozgásos órát tudunk biztosítani. Második osztálytól mindezt az úszásoktatás váltja: heti három testnevelés, egy úszás és egy néptánc órát biztosítunk. Korcsolyázni a Lobogó utcai jégpályára járnak, úszni pedig a Molnárba.

Mikortól milyen nyelvet tanulnak a gyerekek?

Harmadik osztályban kezdenek a gyerekek idegen nyelvet tanulni. Angol és német közül lehet választani. Harmadik osztályban heti három nyelvóra van, negyedikben négy, ötödikben pedig már öt.

Igazgatóként mire a legbüszkébb?

Leginkább a diákjainkra és a nevelőtestületre. Sok-sok – sokak számára akár apróságnak tűnő – dologra vagyok büszke. Teljesség igénye nélkül: Közös szentmisék. Képesek vagyunk lelki és szellemi biztonságot nyújtani a hozzánk érkezőknek. „Angyi-védi” programunk arról szól, hogy minden elsősnek vagy egy ötödikes/hatodikos párja, aki eligazítja az iskolakezdés idején. A párok egymást ajándékozzák meg karácsonykor. „Patrona-nagyi” programunk keretében rendszeresen járnak hozzánk idősebb pedagógusok, akik szinte nagymamaként foglalkoznak a legkisebbekkel. A Rákóczi emlékév pályázatának keretében nagyon gazdag iskolai programot biztosítottunk valamennyi általános iskolai diák számára. Iskolaköpeny a kicsiknek; az iskolaköpenyre rá van hímezve a gyerekek neve, így meg tudják szólítani egymást a folyosón. Egyebek: gazdag közösségi programok, táborok, szakkörök, emelt szintű nyelvoktatás, csoportbontások, ökoiskolai programok, projekt-szemléletű oktatás.

Milyen problémákkal szembesül igazgatóként?

Pedagógus fluktuáció nem jellemző az iskolára, de nehéz feladat a nyugdíjba vonulók pótlása. Erre nagyon kell figyelnünk a tervezéskor, és az időben előre kell gondolkodnunk.

Érdeklődés: Gilicze Zoltán; 061/217-0337; gilicze.zoltan@gmail.com

A Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont Általános iskola honlapja: https://patrona.hu/

Általános iskolai körkép sorozatunk korábbi cikkében térképen mutattuk a ferencvárosi általános iskolák körzethatárait, illetve, hogy melyikben hány első osztály indul, milyen tagozatokkal.