Kőrösi Csoma Sándor iskola Ferncváros

Interjú Kapocsi Tímeával, a Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola igazgatójával

A Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola két elsős osztályt indít, mindkettő angol fókuszú. Iskolaválasztás előtt álló szülőknek ajánljuk az interjút.

Hány első osztály indul, milyen tagozattal?

Két elsős osztályt indítunk, egy angol kéttannyelvűt és egy angol emelt óraszámút. Az osztályok jellemzően 28 fő körüli létszámmal működnek. Mindkét osztálynak minden nap van angol órája, bontott csoportban, ebből fakadóan már az elsősök heti óraszáma is eléri a 28 órát, azaz nagyon magas. A két osztály közötti különbség abban található, hogy a kéttannyelvű osztályban anyanyelvi lektor is tanít, és a készségtárgyakat már alsó tagozaton is részben angolul tanulják.

Milyen pedagógiai módszerekkel dolgoznak? Milyen tanrendben tanítanak a Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskolában?

Lego és digitalizáltság. Ezt a két dolgot vezettük be az elmúlt években. A matek órák legóval támogatott tanórák, ahol lego matek készletet használnak a gyerekek. Ez kiválóan fejleszti a logikus gondolkodást. Pedagógusaink tanórákon és szakkörökön is szívesen használnak wedo és EV3 robotokat. Ezek a digitális módszerek a természetismerettől kezdve a magyar óráig mindenbe beépülnek. Kiváló Akkreditált Tehetségpont cím mellett büszkék vagyunk arra, hogy a második éve bekapcsolódtunk a Microsoft innovatív iskola programba. Tanóráinkat IKT eszközök támogatják. Normál tanítási rendben dolgozunk, azaz délután kb. 2-ig vannak tanórák, utána pedig önálló tanulás keretében készítik el a gyerekek a leckét.

Milyen az iskola infrastrukturális ellátottsága?

A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában sportudvarunk és madárbarát kertünk van, valamint egy kisebb és egy nagyobb tornatermünk. Ahogy már említettem, informatika termünkön kívül egy „digitális teremmel” is rendelkezünk, ahol 31 laptoppal támogatjuk az oktatást. Az oktató munkát ezen kívül tabletek és robotok színesítik.

Hogyan oldják meg a mindennapos testnevelést a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában?

Első osztályban dupla korcsolyaóra és 3 tornaóra van a gyerekeknek. Másodiktól ötödikig pedig dupla úszáson és 3 tornaórán vesznek részt. Az úszás és korcsolyaórák helyszíne a Lobogó utcai jégpálya és tanuszoda. A Dobd a kosárba program keretein belül délután ingyenes kosárlabdázási lehetőséget is biztosítunk tanulóinknak.

Mikortól milyen nyelvet tanulnak a gyerekek?

Az osztályok jellege miatt, minden gyerek már elsőben elkezdi az angolt, heti 5 órában. Más idegen nyelvet nem tanítunk az iskolában.

Kapocsi Tímea Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Igazgatóként mire a legbüszkébb?

Öt éve vagyok az iskola igazgatója. Nagyon büszke vagyok arra a digitális átállásra, amit az elmúlt években valósítottunk meg az oktatásban. Emellett nagyon fontos nekem, hogy a családokkal minél szorosabb kapcsolatot tartsunk. Van családi napunk, gyereknapunk, szükség esetén közösen festjük az iskolát. Szintén fontosnak tartom, hogy az itt tanító pedagógusok folyamatosan képezzék magukat. Magam is tartok belső továbbképzést a legkülönfélébb témákban, és örömmel látom, hogy kollégáim próbálkoznak az új módszereket bevezetni a tanórák rendjébe vagy éppen a szülőkkel való kapcsolattartásba.

Milyen problémákkal szembesül igazgatóként?

Iskolaigazgatóként a legnagyobb kihívás a tantestület egyben tartása. Ebben a pillanatban nincsen betöltetlen állásunk, de az elmúlt 5 évben nyolc kiváló pedagógus ment nyugdíjba. A megfelelő szakmai tudású kollégák felkutatása, a pályakezdők pályán tartása komoly feladat.

A Budapest IX. kerületi Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola honlapja: http://korosikettannyelvu.hu/

Általános iskolai körkép sorozatunk korábbi cikkében térképen mutattuk a ferencvárosi általános iskolák körzethatárait, illetve, hogy melyikben hány első osztály indul, milyen tagozatokkal.