Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Interjú Kissné Tallós Zsuzsannával, a Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium igazgatóhelyettesével

A Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium két elsős osztályt indít, melyek sporttámogatóak, angol, informatika és néptánc oktatással működnek. Iskolaválasztás előtt álló szülőknek ajánljuk.

Hány első osztályt indít a Weöres Sándor Általános Iskola, milyen tagozattal?

Két normál tantervű első osztályt indítunk 20-25 fő közötti létszámokkal. Minkét osztályt sporttámogató osztálynak hívjuk, mivel az iskola mindent megtesz azért, hogy a sportoló gyerekeket is támogassa. „A” osztályunk, heti egy angol és informatika oktatással működik csoportbontásban. „B” osztályunkban pedig heti egy angolóra és egy néptánc óra van.

Milyen pedagógiai módszerekkel dolgoznak? Milyen tanrendben tanítanak?

A pedagógus szabadsága, hogy milyen tanulásszervezési módszert, technikát, eljárást alkalmaz. A hagyományos frontális oktatás mellett a kooperatív tanulásszervezés jellemző tanítóink munkájára. Ez tulajdonképpen egyfajta csoportmunka, ami abban tér el az általánosan vett csoportmunkától, hogy bizonyos szabályok köré rendeződik annak érdekében, hogy minden gyermek kivegye a részét a munkából. A legtöbb gyermek szeret így dolgozni, mivel fel lehet állni, feltérdelni, nem kell csöndben ücsörögni. Nagyon jól fejleszti a gyerekek alkalmazkodó készségét, vitakészségét. Esetenként egy csoportban különféle képességű, illetve tudásszinttel rendelkező gyerekek vannak, így előtérbe kerül a segítségadás, a türelem, az empátia is.

Normál tanítási rendben dolgozunk, azaz délután kb. 2-ig vannak tanórák, utána pedig önálló tanulás keretében készítik el a gyerekek a leckét.

Milyen a  Weöres Sándor Általános Iskola infrastrukturális ellátottsága?

A Weöres Sándor Általános Iskola a József Attila-lakótelepen található, csendes és kis forgalmú helyen; fákkal, virágokkal teli környezetben dolgozunk. Tizenkét évfolyamos iskola vagyunk: általános iskola és a gimnázium. Három épületben dolgozunk: az első-második osztályba járók a Napfény utca 3. alatt egy kedves kis épületben „a babaházban laknak”, forgalomtól elzárt utcában. Ez az épület egy átalakított bölcsőde, így minden osztályból ajtó nyílik az udvarra. Az épületben tornaszoba található.

Külön épületben tanul a többi általános iskolás (Lobogó u.1.), és a gimnazisták (Toronyház u. 21.). Minden épülethez nagy udvar és kert tartozik. Mindkét épületben van tornaterem. Az általános iskolához tanuszoda, a gimnázium épületéhez pedig egész tanévben működő jégcsarnok tartozik. Emellett nagy műfüves futballpálya áll a gyerekek rendelkezésére. Kettő informatikatermünk korszerűen felszerelt, több szaktanterem, két könyvtár, 1 okostábla, valamint projektorok segítik az oktatói munkát.

Hogyan oldják meg a mindennapos testnevelést?

Első és második évfolyamon mindkét osztályban heti egy korcsolya és úszásoktatás folyik a hagyományos tornatermi órák mellett. Mindez saját tanuszodánkban, illetve a gimnázium területén található jégcsarnokban. Ezen túlmenően, a Kőbánya Sport Club úszószakosztályával együttműködve elsődlegesen a „B” osztályoknak mindennapos úszáslehetőséget biztosítunk, ezzel is támogatva a versenyszerű úszás, öttusa, vízilabda sportágakat.

Mikortól milyen nyelvet tanulnak a gyerekek a Weöres Sándor Általános Iskolában?

Az angol nyelv oktatása első osztálytól heti egy órában játékos, nem megerőltető formában kezdődik. Negyedikben a „B” osztályban heti 2, az „A” osztályban heti 3 óra, felsőben pedig heti 3, illetve 4 órában folyik az oktatás. 8. osztály befejezéséig a jeles tanulók le tudják tenni az alapfokú nyelvvizsgát.

Tallós Zsuzsanna Weöres Sándor Általános Iskola

Igazgatóhelyettesként mire a legbüszkébb?

Legbüszkébb arra vagyok, hogy tagja lehetek ennek a nagyszerű közösségnek. A stabil tantestületre, a kiegyensúlyozott légkörre, a barátságos, gyermekközpontú, humánus és következetes nevelésre. Számos - oktatást segítő - programot kínálunk tanulóinknak helyben: gombatermesztés, tanyanap, solymászat, ásványkiállítás stb. Valamint külsős programokon vesznek részt: tökfesztivál, Nárciszfutás, állatkert, színházlátogatás, csapatépítő kirándulások, erdei iskola. Az iskolai és iskolán kívüli programokon diákjaink kiemelkedően fegyelmezetten viselkednek.

Milyen problémákkal szembesül igazgatóhelyettesként?

A kollégák túlterheltek. A közvélemény a pedagógus munkáját jellemzően az órarendben szereplő óraszámok alapján számszerűsíti. Az eseti hiányzások miatti helyettesítéseknél nem ritka, a 8-10 órás folyamatos benntartózkodás. Hiába elsődleges szempont az egyenletes teherelosztás, vannak kollégák, akikre nagyon sok teher hárul. Sokan nem gondolnak bele, hogy még mennyi többlet feladattal jár a pedagógusok munkája: elsősorban nem a tanórákra történő felkészülésre, előkészítésére, füzet és dolgozatjavításokra gondolok, hanem azokra a változatos, időigényes szabadidős programokra, amelyeket a mai rohanó világunkban a szülők válláról veszünk le.

A gyermekvédelmi rendszer működésének nem tett jót az eddigi felelős pedagógus kedvezményeinek megvonása. Ugyan létrehoztak egy központi apparátust – amit szakmai kiegészítésként jónak is tarthatnánk –,  de a gyermeket mégis csak a helyben lévő pedagógus ismeri, azaz a munka maradt díjazás nélkül.

Mérhetetlenül megnőtt az adatszolgáltatással kapcsolatos adminisztráció. A 90’-es években az október 1-jei statisztikával jellemzően „letudtuk” az adatszolgáltatást, napjainkban ez egész évben folyamatos, esetenként egy nap többször is.

A Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium honlapja.

Általános iskolai körkép sorozatunk korábbi cikkében térképen mutattuk a ferencvárosi általános iskolák körzethatárait, illetve, hogy melyikben hány első osztály indul, milyen tagozatokkal.