Corvinus könyvtár

Ferencváros legnagyobb és legmodernebb bibliotékája

Kerületünkben 53 bibliotéka működik, melyek közül most egy felsőoktatási könyvtárat mutatunk be, a Corvinus könyvtárát. Ennek a könyvtártípusnak elsődleges célja, hogy az adott egyetem vagy főiskola oktatóinak kutatásait, hallgatóinak tanulását, kutatómunkáját támogassa. Hazánkban a felsőoktatási könyvtárak központi könyvtárai általában nyilvánosak, így a kerületünkben található Budapesti Corvinus Egyetemé is. A könyvtár modern terekkel és szolgáltatásokkal működik, melyeket nagyszámú hallgató vesz igénybe.

Sági Ildikót, az Olvasói szolgáltatások osztály vezetőjét Dömsödy Andrea kérdezte.

Mindig is, vagyis 72 éve a kerületben

Az 1948-ban alapított egyetem és könyvtára 1950-ben költözött a háború után újjáépített Fővám – akkor Dimitrov – téri palotába. 1951. szeptember 8-án a könyvtár a nagyközönség számára is megnyitotta kapuit. 1983 februárjában a könyvtár átköltözött a Közraktár utca 18-22. szám. alá. Az egykori és jelenlegi Református Gimnázium épülete lett felújítva és új olvasótermeknek helyet adó épülettel kibővítve. Jelenlegi helyén, a Közraktár utca 4-6. szám alatt, az egyetem új oktatási épületében 2007. szeptember óta működik egy olyan 4 szintes térben, melyet kifejezetten a könyvtár számára alakítottak ki.

A könyvtár történetéről bővebben: http://www.lib.uni-corvinus.hu/content/kis-koenyvtartoertenet

Corvinus könyvtár

A gyűjteményről és használóiról

A könyvtár állománya 450 ezer kötet könyvet, disszertációt, kéziratot, jegyzetet tartalmaz. Fő gyűjtőkörébe a Budapesti Corvinus Egyetemen folyó gazdasági és társadalomtudományi képzés és kutatás szakirodalma tartozik, mint közgazdaságtudomány, pénzügy, számvitel, vállalkozásfejlesztés, vezetés és szervezés, marketing, a társadalomtudományok közül a politikatudományok, nemzetközi kapcsolatok és a szociológia, stb.

A gyűjtemény negyede található a 2 ezer m2-es olvasói terek polcain. A  nagyobbik rész pedig raktárból kérhető ki. Az épületen belül gyors a kiszolgálás.

 

A könyvtár Magyarországon egyedülálló gyűjteménnyel rendelkezik a közgazdaságtudomány és üzleti tudományok terén. A könyvtár alapításakor több, a II. világháború után megszüntetett intézmény könyvtári állományával indult, így a legfrissebb művek mellett, külön a muzeális gyűjtemény számára fenntartott kutatószobában olvashatók a 18-20. század magyar és külföldi gazdaságtudományi szakirodalmának remekei is. Mindezt autentikus környezetben a könyvtár muzeális tárgyai és bútordarabjai között tehetjük meg előzetes bejelentkezés után.

A  20 ezres látogatói kör főként az egyetem hallgatóiból és oktatóiból áll, de nyilvános könyvtárról lévén szó, fogadja a 18. évet betöltött más érdeklődőket, így a kerületi lakosokat is. A könyvtár tereiben 450 olvasóhelyet alakítottak ki, mely a vizsgaidőszakokban kevésnek bizonyul. Ekkor a délutáni órákban gyakran nincs szabad tanulóhely. A forgalom jelentős, az interjú a vizsgaidőszak után, de még a szorgalmi időszak megkezdése előtti héten készült, amikor már és még nincs tanulmányi feladatuk a hallgatóknak. Hétköznap este 7-kor így is kb. 30-an ültek bent, és használták a könyvtár valamely szolgáltatását.

Szolgáltatások a hagyományos könyvtári szolgáltatásokon túl

A könyvtár modern, a legújabb trendeknek, használói igényeknek megfelelő terekkel rendelkezik. Természetesen megtalálhatók a hagyományos könyvtári terek, olvasóasztalok, könyvespolcok, fotelek. Az olvasóasztalok egyedi világítással, elektromos hálózati csatlakozási lehetőséggel vannak felszerelve. Saját laptopjaink biztonsága érdekében laptopzár is kölcsönözhető, mellyel eszközünket az asztalhoz rögzíthetjük.

Corvinus Egyetem könyvtár

 

Ezek mellett babzsákfotelek, heveredésre alkalmas ablaknyílások, számítógépterem, oktatóterem, fénymásoló- és szkennelő szoba is található. A konzultációs szobákat diákcsoportok foglalhatják le közös munkára, a szendvicsszobában pedig elfogyaszthatják a magukkal hozott gyümölcsöt, édességet, hideg falatokat.

Corvinus könyvtár

A könyvtár erőssége, az elektronikus forráskínálata, az előfizetett online adatbázisok széles köre. Ezek több tízezer szakfolyóiratot, számos gazdasági, üzleti, statisztikai és jogi információt tartalmazó adatbázist, valamint az egyetemen keletkező tartalmakat közreadó elektronikus repozitóriumokat foglalnak magukban.

Nemcsak a gyűjteményben találhatunk sok elektronikus forrást, de a szolgáltatások egy köre is elektronikus. Lehet például csetelni a könyvtárosokkal, online űrlapon könyvtárközi kölcsönzést kérni, új könyv beszerzését javasolni vagy konzultációs szobát foglalni. Emellett magas fokú az önkiszolgálás. A számítógépek, a fénymásoló, a szkenner is önállóan használható, önkiszolgáló kölcsönzőgépek is vannak.

Corvinus Egyetem könyvtár

 

Corvinus Egyetem könyvtár

Az információforrásokat pedig nemcsak rendelkezésre bocsátják, hanem képzésekkel, online segédletekkel is támogatják a hallgatókat a szakmai források megtalálásában, értékelésében és az igényes szakmai munkák megírásában. Az önállóság szükséges is, hiszen ez a önállóan dolgozó szakemberré válásnak is része. Emellett a nagy gyűjtemény, a nagy terek, a nagy forgalom és a sokféle szolgáltatás ellenére csak 35 könyvtáros dolgozik itt, vagyis hasznos, ha az olvasók önállóak tudnak lenni.

A könyvtár 8-21 óráig van nyitva hétköznap, és szombaton is látogatható. Bár magas az önkiszolgálás lehetősége a könyvtárosok is rendelkezésre állnak. A szokásos személyes tájékoztatáson kívül előre egyeztetett időpontban személyes konzultáció is kérhető egy-egy nagyobb kutatáshoz.

A könyvtár hetente több mint 70 órát áll az olvasók szolgálatára, de több online szolgáltatásuk 7/24-es, vagyis bármikor elérhető.

 

Szolgáltatások, munka a vírusjárvány alatt

Mint ahogyan az ország, a világ többi könyvtára, a Corvinus is csak az épület ajtait zárta be az olvasók előtt. A szolgáltatás az online térben továbbra is folyik. A Corvinus könyvtárában mint fentebb bemutattuk, eddig is sok lehetősége volt az olvasóknak online is. Ezek most is működnek, sőt. A könyvtárosok ezeket távmunkából is tudják működtetni. Mivel az egyetemen elérhető az oktatók mellett a hallgatók számára is a VPN szolgáltatás, a könyvtár előfizetett adatbázisai otthonról is használhatók. Katalógusuk 1 600 online könyvet kínál. A könyvtárosok e-mailben, és 9-17 óráig élőben cseten is elérhetők. Természetesen vannak nehézségek hiszen vannak témák, kötelező irodalmak, melyek csak nyomtatásban olvashatók, de igyekeznek segíteni azok helyettesítésében.

Emellett Facebook oldalukon is folyamatosan aktívak a könyvtárosok, vetélkedőkről, költészeti napi verssorozatukról tájékozódhatunk.

A szolgáltatáson kívül pedig a könyvtárosok egyéb belső/háttér munkálatokat is végeznek otthonról. Például: bővítik az online források visszakereshetőségét, online segédleteket készítenek. Könyvtári adatbázis-karbantartási munkákat végeznek. A könyvtári honlap megújításán dolgoznak.

Kerületi kapcsolatok

A könyvtár alapításától kezdve több épületben működött már, de mindig is a IX. kerületben.

Kifejezetten a kerülethez kapcsolódó kuriózum nem jellemző a gyűjteményben, de például a könyvtár muzeális gyűjteményében megtalálható a kerülethez is kötődő Károlyi család koronás ex librise a Fejér György (1766–1851) által összeállított Codex diplomaticus kötetekben.

A kerületi intézmények közül a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteménnyel már több alkalommal volt kapcsolatuk, például a könyvtárban rendezett ipartörténeti kiállításhoz a múzeumtól kaptak tárgyakat, a kapcsolódó konferencia egyik előadója Gönczi Ambrus, a múzeum vezetője volt. Gönczi Ambrust már több ízben is felkérték a kerület-történeti séták vezetésére, melyeket nagyon kedveltek a könyvtárosok.

A kerület középiskolás diákjai időnként jönnek könyvtárbemutatóra, hiszen ez a könyvtár típusában, tereiben más, mint amit addig láthattak és remélhetőleg hasonlóan modern könyvtárakat is fognak majd használni felsőoktatási tanulmányaik során.

Egy alkalommal a Kisképző diákjainak könyvműves alkotásaiból is kiállítást rendeztek. Emellett a könyvtár munkaszobáiban évek óta fellelhetők és kedveltek a Ferencvárosi naptárak.

Kerületi lakosok lehetőségei

Nyilvános könyvtárként bármely felnőtt, így a kerületi lakosok is beiratkozhatnak. A használathoz mindenképpen szükséges a beiratkozás. A könyvtár jelenleg, kifejezetten a kerületi lakosoknak nem tud kedvezményt adni. Viszont a kerület lakosai is kedvezménnyel iratkozhatnak be, ha bármely felsőoktatási intézmény hallgatói. Továbbá a törvény szerint nem kell beiratkozási díjat fizetni a 70 év felettieknek.

Vagyis szívesen látnak mindenkit, aki a közgazdaságtan, az üzleti tudományok, a filozófia, a szociológia vagy a politológia iránt mélyebben érdeklődnek.

A beiratkozási díjak és a beiratkozás további részletei elérhetőek a könyvtár honlapján: http://www.lib.uni-corvinus.hu/beiratkozas

http://www.lib.uni-corvinus.hu/content/arjegyzek

Érdekességek a gyűjteményből: középkori disszertációk és egy számadáskönyv

A muzeális gyűjtmény kincsei között fellelhetjük a középkori egyetemek működésének lenyomataként a liber gradualis (tézis füzet) egy szép példányát, amely a doktori disszertáció XIII-XVIII. századig használatos változata volt. A könyvtárban meglévő 1739-ben megjelent is, az akkor szokásos módon nemcsak a téziseket, hanem a kapcsolódó vitákat, levelezéseket is. Külön érdekesség mai szemmel, hogy szerzője a témavezető professzor, nem pedig a diák.

Erről és a muzeális gyűjtemény más különlegességeiről is tájékozódhatnak a könyvtár által kiadott Liber oeconomicus… c. fényképes albumból. (http://hunteka.uni-corvinus.hu/record/-/record/BCEKK498549?)

Corvinus könyvtár

Olvasásra ajánlom

Nagyon kedvelem Mérő Lászlót, “Az elvek csapodár természete” című könyvét ajánlom, amely egyszerre szórakoztató és elgondolkodtató.

A mű könyvtárunkban is elérhető: http://hunteka.uni-corvinus.hu/hu/record/-/record/BCEKK527736

Összefoglalva

A Corvinus könyvtára nagy állománnyal, nagy terekkel valóban szolgálja az olvasóit. Sok hagyományos és modernebb szolgáltatással törekszik, hogy a könyvtárhasználókat támogassa feladataikban. Ezen szolgáltatások többsége más hazai könyvtárakban is megvalósíthatók lennének, mégis kevés helyen láthatjuk. Ön melyik szolgáltatást venné szívesen igénybe könyvtárában? Mondja el nekünk, de legfőképp könyvtárosának!

Névjegy:

Corvinus könyvtár elérhetőségek

Fotók: Dömsödy Andrea