Pinceszínház igazgató, e-roller, új irodalmi díj. Beszámoló a 2021. 07.06-i testületi ülésről.

Pinceszínház igazgató választás, e-rollerek tárolásának szabályozása, szociális rendelet módosítás, József Attila irodalmi támogatás. Ezek voltak a 2021. július 6-i rendkívüli testületi ülés legfontosabb napirendi pontjai.

A napirendi pontok és előterjesztések itt érhetők el:

https://www.ferencvaros.hu/wp-content/uploads/2021/07/7_21-2.pdf

Pinceszínház igazgató választás

Bő 3 órán keresztül tartott az első napirendi pontban szereplő, a Pinceszínház igazgatói feladatainak az ellátására kiírt pályázat elbírálása. Bevezetőjében Baranyi Krisztina azzal kezdte, hogy rendkívül büszke, hogy a pályázaton ennyire nagyszámú, jelentős tapasztalattal, érdemekkel és szakmai múlttal rendelkező pályázó indult el, szerinte ez jellemzi a mostani kultúrpolitika helyzetét is. Kiemelte, hogy a szakmai zsűriben mindkét politikai oldal és független művészek is részt vettek, és hatékony szakmai vita folyt.

Döme Zsuzsanna alpolgármester ismertette a benyújtott pályázatokra vonatkozó adatokat, a zsűri névsorát. 15 pályázó volt, akik közül egy visszavonta a jelentkezését. Úgy látta, a szakértői testület minden pályázóval egyforma szigorral bánt, alapos munkát végzett, az elbírálás során Ferencváros érdekeit tartották szem előtt.

A Kulturális Bizottság is meghallgatott minden pályázót, és 4 pályázót hívott meg a képviselő-testület elé. A Bizottság elnöke, Takács Máriusz szerint arról kell dönteni a képviselőknek, hogy milyen színház a jó, és milyen színház kell a kerületnek, milyen színház vonzza be a ferencvárosiakat.

Jelöltek ABC sorrendben kaptak szót, a meghallgatásuk Gulyás Herman Sándorral kezdődött. Pályázatában a FreeSZFE Egyesülettel való szoros kapcsolatot és a nemzetközi színtérre történő kilépést hangsúlyozta. Horváth János Antal színházi generációváltást vinne végbe, olyan fiatal alkotókat vonna be a Pinceszínház munkájába, akik eddig szűk keretek közé vagy éppen külföldre lettek szorítva. Víziójában egy új színházi nyelv kialakítása mellett csak és kizárólag kortárs drámák vagy klasszikusok mai felfogásban szerepelnének a Pinceszínház programjában. A fiatal művészeket mentorok, mint például Ascher Tamás, Trill Zsolt, Cserhalmi György, Molnár Piroska segítenék az elképzelései szerint.

Dr. Komáromi György, akinek a pályázatát a szakmai bizottság elfogadásra ajánlotta, egy művészeti tanáccsal pályázott. A direktor jelölt kiemelte a meghallgatáson, hogy ő kész produkciókkal pályázik, a megoldások készen vannak arra, hogyan lehet megtölteni egy színházat. A Pinceszínház évadát részben az Ördögkatlan Fesztivál produkcióinak a továbbjátszása, részben a K2 Színház becsatornázása, saját és K2 bemutatók jelentenék, miközben új drámák is születnének. Sztarenki Pál nem rétegszínházként, hanem minden korosztály számára érdekes Pinceszínházat képzelt el a sokszínűség és a kiszámíthatóság jegyében. „A vágyainknak gátat szab a valóság nevű nagybácsi” – nyilatkozta arról, hogy miként működtetné a színházat. A költségvetést adottnak tekinti, azt pályázat útján egészítené ki. Szerinte a következő évad készen van, hiszen a pandémia alatt született produkciókat be kell mutatni és játszani kell. Ő is fontosnak tartja a FreeSZFE Egyesülettel való közös munkát, beavató és tantermi színházi programot, Trezor beszélgető programot tervez, a rászorulók számára bevezetné a szociális székek intézményét.

A napirendi pont tárgyalását két szakmai zsűri tag is zoomon követte, az EMMI által delegált Csáki Judit kritikus és Szász János rendező. A jelöltek után ők fejtették ki az álláspontjukat. Bár a szakmai zsűri – a kiíró felkérésének a megfelelően – csak egyetlen jelöltet, dr. Komáromi Györgyöt ajánlotta a képviselő-testületnek, a szóbeli kiegészítésből kiderült, hogy az ülésen meghallgatott mind a négy jelöltet alkalmasnak tartják, de többségében Komáromi koncepcióját tartják a legjobbnak ahhoz, hogy a Pinceszínház felkerüljön Budapest színházi térképére. Csáki Judit szerint az a kérdés, hogy Ferencváros mennyi időt és pénzt szán arra, hogy a színház, amit elképzel, felépüljön. A képviselőkön van a felelősség, hogy milyen színházat akarnak.

A szavazás két körben történt, először minden jelöltről külön szavaztak, majd a két legtöbb igen voksot kapott pályázóról újra szavaztak. Így a második körben Horváth János Antal és Sztarenki Pál között dőlt el a pályázat, Sztarenki 10 igen, 2 nem, 3 tartózkodás mellett igazgató lett. Az eredményhez végül Baranyi Krisztina is gratulált, és hozzáfűzte, reméli, „hogy az összes gimnáziumunkban felcsendül majd a Hajmási Péter, Hajmási Pál, kérdés, hogy a diákok ehhez mit szólnak”. Ezt mindenki úgy érthette, ahogy akarta, Sztarenki pályázatában nincs szó sem operettről, sem kuplékról. A pályázat itt elérhető teljes terjedelemben:

https://szinhaz.online/elerheto-sztarenki-pal-palyazata/

A pályázatot összefoglalta a hvg.hu, ami itt olvasható:

https://hvg.hu/elet/20210707_pinceszinhaz_palyazat_baranyi_krisztina_ellenzek_botrany_sztarenki_pal_igazgato

Szociális rendelet módosítása

Jancsó Andrea, szociális ügyekért felelős tanácsnok felvezetőjében elmondta, hogy a pandémia alatt hozott szociális rendelet módosítása legtöbb helyen pontosítás. Tartalmilag új elem azonban, hogy:

„A polgármester évente egy alkalommal legfeljebb 100.000 forint támogatást nyújthat annak a szociálisan rászorult kérelmezőnek, aki lakhatásához kapcsolódó rendkívüli élethelyzete miatt anyagi segítségre szorul.”

A képviselő-testület elfogadta a 47/2020 (XII. 17.) rendelet módosítását.

E-rollerek tárolásának szabályozása

Árva Péter előterjesztő elmondta, hogy sok panasz érkezett, a szanaszét hagyott rollerek miatt, de az új szabályok szerint tilos lesz szanaszét hagyni a rollereket. Fontos a közlekedés minden formája, így a szabályozásra törekedtek, nem a betiltásra. A szabályozás lényege, hogy a rollereket ezentúl csak mobilitási pontokon lehet majd lerakni. A mobilitási pontok kialakítását a cégeknek meg kell igényelni, szerződést kell velük kötni, és mindez idő, a váltás nem lesz egy napos, de remélik, hogy 1-2 hónapon belül már látható lesz a javulás a kérdésben.

A képviselő-testület elfogadta a közterület használatról szóló 3/2016 (I. 29.) rendelet módosítását, melyet Árva Péter, Takács Máriusz és Mátyás Ferenc képviselők nyújtottak be.

József Attila irodalmi támogatásról szóló önkormányzati rendelet

Mátyás Ferenc előterjesztő facebook oldalán így foglalta össze a rendelet célját:

„Támogatásban részesülhetnek a 40. életévét be nem töltött szépirodalmi publikációs listával rendelkező, magyar nyelven alkotó szépirodalmi szerzők, maga a támogatás 6 hónapra kerül megállapításra július és december között, mértéke havonta nettó 100.000 Ft.

A rendelet két célt tűzött maga elé. Egyrészt, hogy Ferencváros a budapesti kulturális élet kiemelkedő színhelyévé tegye, bevonzva ezzel kerületünkbe a fiatal tehetségeket, közvetlenebbé téve a kapcsolatot és az együttműködését az önkormányzat, a fiatal tehetségek és a rendezvények befogadására alkalmas ferencvárosi helyszínek között, erősítve a Ráday „kultucca” megvalósítását.

A második cél, hogy kiemelt lehetőséget teremtsen a kerületi és a testvérvárosi fiatal tehetségeknek, hogy az irodalom terén megmutathassák magukat, és a támogatáson keresztül minőségi lehetőséget kapjanak az alkotásra. Ezért mind a Ferencvárosban élők és dolgozók, mind Ferencváros testvérvárosaiban élő fiatal alkotók előnyben részesülnek az elbírálás során. Utóbbi igazi kuriózum, melyet a határon túli magyarokért érzett felelősségvállalás, összetartozás és a kulturális gyökerek erősítése vezet.

A támogatást 2021-ben 3 fő (2021 októberétől 2022 márciusáig), 2022-ben pedig már 5 fő kaphatja meg.”

A képviselő-testület elfogadta a József Attila irodalmi támogatásról szóló rendeletet.