Új Duna-híd lakossági fórum

Tagadhatatlan érdekütközések, kétséges kompromisszumok – Felemás tájékoztató az új Duna-híd levezető útjainak nyomvonalairól

A napokban nyilvánosságra került az új dél-budapesti Duna-híd hat levezető nyomvonalának hatásvizsgálati dokumentációja. Ennek kapcsán 2020. szeptember 17-én lakossági tájékoztató eseményre került sor Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester kezdeményezésére a József Attila-lakótelepi Közösségi Házban a hatásvizsgálatokról – pontosabban ezt hittük előzetesen, a rendezvény szórólapja alapján. Ám hamar kiderült, hogy a polgármester nem kíván az összes nyomvonalról beszélni.

Miért csak két nyomvonalról volt szó?

Baranyi Krisztina az esemény elején elmondta, hogy a ferencvárosi rendező-pályaudvar alatt vagy fölött elvezetendő út lehetőségét az ő kérésére vizsgálták meg. Ezt a két tanulmányt szeretné bemutatni az Aszódi utcai lakótelepen és a József Attila-lakótelep (JALT) nyugati részén élőknek. Sommás megállapítása szerint mindkét nyomvonalnak az lenne a következménye, hogy az Aszódi teljesen eltűnne (a kisajátítások, dózerolások révén), de a JALT-ot is károsan érintené, így ő ezeket nem támogatja. Ezért tekintett el attól, hogy betartsa a Budapest Fejlesztési Központnak (BFK) a lakossággal és az önkormányzatokkal lefolytatandó, október elején kezdődő egyeztetése menetrendjét.

Szilágyi Anna, a BFK munkatársa kiemelte, hogy a Határ úti nyomvonalak évek óta tematizáltak, az ott élők ezeket ismerik, és az ott aktív civilek is figyelnek. A két, Ecseri utat érintő nyomvonal által érintett lakosok viszont még nem kaptak tájékoztatást, információs hátrányban vannak. Léteznek olyan szempontok (főleg a szükségszerű kisajátítások), amelyek miatt erkölcsileg nem engedhető meg az érintett lakók tájékoztatásának kihagyása, még a társadalmi egyeztetés előtt. Szilágyi hangsúlyozta, hogy senki semmiről nem maradt még le, lesz egy online kérdőív, véleményt lehet majd mondani mind a hat nyomvonalról október folyamán. A végső döntést a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa hozza meg várhatóan az év végén, figyelembe véve a lakosok és a kerületi önkormányzatok véleményét.

Takács Miklós a Főmterv Mérnöki Tervező Zrt. képviseletében részletesen bemutatta a két, az Ecseri út felé haladó nyomvonal hatásvizsgálatát. Folyamatosan hangsúlyozta ezeknek a nyomvonalaknak a hátrányait, gyenge pontjait: kapacitás-hiányukat, a várható közlekedési torlódásokat, a zajhatást, a tűzbiztonsági bonyodalmakat, a drágaságot. Megemlítette ugyanakkor, hogy ezen a két nyomvonalon 290 fa áll, ezeknek a felét kéne kivágni, ám a Határ úti nyomvonalakhoz képest ez jóval kevesebb mennyiség – tehát ez tagadhatatlanul „zöldebb” kivitelezés volna.

Könnyen keletkezett az a benyomás, hogy a kerület politikai vezetése a BFK-val karöltve ezzel a rendezvénnyel kívánt megágyazni a rendezőpályaudvar felé menő – tagadhatatlanul hátrányos – nyomvonalak érintett lakók általi elutasítottságának, ezáltal terelve a közvéleményt a Határ út felé menő (a Kiserdőt érintő) nyomvonalak támogatása felé.

Mit emeltek ki a felszólalók?

Kétségtelen, hogy a Határ úti nyomvonalak okozta hátrányok abból a szempontból kisebbek, hogy ott „csak” fákat kell kivágni, és nem kell semmilyen ingatlant kisajátítani – szemben az Aszódi-telepet érintő nyomvonalakkal. Ám épp annak érdekében, hogy valamennyi szempontot és következményt (az élhetőséget, a környezetvédelmet stb.) együtt láthassák a kerület lakosai, talán érdemes lett volna mind a hat nyomvonalat és hatásvizsgálatot egyszerre bemutatni ezen a fórumon. Abban az esetben viszont nyílt színen éleződtek volna ki az érdekellentétek, és talán éppen ennek elkerülése volt a cél.

A Határ út közelében lakók ugyanakkor nem feltétlenül tájékozottabbak, mint az Aszódi telep lakói, hiába működnek arrafelé a Kiserdővédők, illetve a többi wekerlei civil szerveződés. A József Attila-lakótelep keleti részén lakóknak – érintettségüknél fogva – ugyanolyan joguk van az információhoz és a kerület politikai vezetésével való konzultációhoz. Üdvös lenne, ha erre is sor kerülne még.

Új Duna-híd lakossági fórum

Új Duna-híd lakossági fórum

Több felszólaló lakos kifogásolta, hogy miért ezt a hat nyomvonalat vizsgálták, miért nem vettek górcső alá olyan megoldásokat is, amelyek elkerülik a lakott területeket. Ugyanez az érv a bemutatott két nyomvonallal kapcsolatban is felmerült. A Kiserdővédők korábbi javaslataiban a ferencvárosi rendező-pályaudvar felé menő változat nem érintette volna teljes egészében az Ecseri utat. Tehát a tervezők miért nem próbálták elkerülni a lakott területeket a nyomvonalak kidolgozásakor?

A nyomvonalakról meghozandó döntéssel kapcsolatban minden bizonnyal az a legnagyobb felelősség, hogy a döntés ne mélyítse az Aszódi-telep, a JALT és a kispesti Wekerletelep lakosai között jelenleg fennálló érdekellentétet. Hogy ez mennyire fog sikerülni, abban nyilvánul majd meg a politika művészete.

A lakossági fórum 9.tv-s felvétele itt nézhető meg.