Kompetenciamérés eredményei a Ferencvárosi iskolákat tekintve

Mit árul el az Országos kompetenciamérés a ferencvárosi általános iskolákról?

A tanulók szövegértési és matematikai képességei vitathatatlanul fontosak (lesznek) az életükben, a későbbi iskolai és munkahelyi pályafutásuk során, így nem mindegy, hogy az általános iskola milyen képességekkel engedi útjára a tanulóit. Nézzük mit árul el az Országos kompetenciamérés a ferencvárosi általános iskolákról.

Országos kompetenciamérésről

2008 óta minden 6., 8. és 10. évfolyamos tanuló minden év májusában megírja az úgynevezett Országos kompetenciamérést (mostantól OKM). Ebben a felmérésben a tanulók szövegértési és matematikai kompetenciáit mérik fel. A mérés alapvető célja, hogy ne a tanulók lexikális tudását, hanem a felhasználható képességeit mérje. A mérésről bővebben itt lehet olvasni.

Az OKM a matematikai és szövegértés teszteken túl az iskola és tanulók egyéni jellemzőit, családi hátteréről információt, az iskola összetételét, és egyéb jellemzőit is tartalmazza. Az OKM egyik célja, hogy a magyar alap-, és középfokú iskolák teljesítményéről lehessen tudni valami kézzel foghatót is, azon felül, hogy az ember ellátogat egy-egy iskolába, és saját szemével győződik meg az iskola hangulatáról, az ott tanító tanárok hozzáállásáról, vagy a tanulók folyosói viselkedéséről.

Az Oktatási Hivatal minden évben készít minden fenntartóról, iskoláról, illetve az iskolák telephelyeiről egy un. FIT jelentést az OKM adatainak felhasználásával.

A FIT jelentések tartalmazzák az OKM felmérés legfontosabb eredményeit, a teszteredmények átlagaitól kezdve az iskolák hozzáadott értékének egy féle becsléséig. Javasoljuk, hogy az iskolaválasztás előtt mindenki keresse meg azon iskolák FIT jelentéseit, amelyek a választás során szóba jönnek. Ezeket pdf formátumban innen lehet letölteni. A keresőbe, a feladatellátási hely nevéhez az iskola nevét, vagy a pontos név részeit is be lehet írni. Az így kiválasztott iskola adott évi és korábbi jelentését letöltve lehet böngészni az iskola eredményei között.

Mit mutatnak az ábráink?

A következő ábrákon nyolc ferencvárosi általános iskola átlagos szövegértési és matematikai eredményeit hasonlítjuk össze a 2018-as Országos Kompetenciamérés eredmények alapján. (A 2019-es OKM adatok még nem érhetőek el.)

A függőleges 0 vonaltól való eltérés mutatja az iskola átlag pontszámainak az országos átlagtól való eltérését. Értelemszerűen amennyiben pozitív irányba térnek el a számok, az adott iskola diákjai az országos átlag fölött teljesítenek. A függőleges piros vonaltól való eltérés pedig a budapesti iskolák átlagától való eltérést mutatja.

Az országos átlagpont 6. évfolyamon 1500 körül míg 8. évfolyamon 1600 körül van, és mindkét esetben 100 pontos különbség az iskolák között már nagynak mondható.

Első ábra a 2018-as kompetencia mérés 6. osztályos eredményeit mutatja.

Kompetenciamérés, Ferencváros

Második ábra a 2018-as kompetencia mérés 8. osztályos eredményeit mutatja.

Kompetencia Ferencváros

A Patrona jelenleg 6 osztályos általános iskola, ezért hagytuk üresen a 8. osztályos eredményeket.

A különbségek elemzésénél fontos hangsúlyozni, hogy adott iskola előnye nem csak az iskolai munka eredménye lehet, hanem köszönhető az iskolától független tényezőknek is. Nyilvánvalóan a családi háttérnek vagy a tanulók veleszületett képességeinek a szerepe a teljesítményben óriási, így minél inkább válogatnak az iskolák a hozzájuk jelentkező gyerekek közül, annál nagyobbak lesznek az egyes iskolák között a tesztpontszám különbségek akkor is, ha valójában az iskolák minősége között nincs akkora különbség.