Molnár Ferenc Általános Iskola

Interjú Szentiné Malatinszky Zsuzsával, a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatóhelyettesével

A Molnár Ferenc Általános Iskola három, különböző profilú első osztályt indít: angol két tanítási nyelvűt, informatikát és sportot. Interjút elsősorban iskolaválasztás előtt álló szülők számára ajánljuk.

Hány első osztályt indít a Molnár Ferenc Általános Iskola, milyen tagozattal?

Iskolánkban három profil működik: angol, informatika és sport. Ennek megfelelően három elsős osztályt indítunk, egy angol két tanítási nyelvűt, egy informatika és egy sport osztályt. Az osztályok jellemzően 27 fő körüli létszámmal indulnak. Ez az utolsó év, amikor kislétszámú logopédiai fejlesztő osztályunk is van, de helyhiány miatt ennek indítását már nem tudjuk vállalni. Az angol kéttannyelvű osztályban a gyerekeknek minden nap van angol órája bontott csoportban, így a heti óraszám eléri a 28-at, azaz nagyon magas. Ebben az osztályban anyanyelvi lektor is tanít, valamint az ének, a rajz és az úszás tantárgyakat már alsó tagozaton is angolul tanulják. Az informatika osztályban az alaptantervhez képest plusz egy matematika és egy informatika óra van. Míg a sport osztályosoknak plusz egy úszás és egy matematika órájuk van.

Milyen pedagógiai módszerekkel dolgoznak? Milyen tanrendben tanítanak?

Iskolánk már tíz éve használja a Komplex Instrukciós Programot, azaz a KIP-módszert. A KIP-es órákon a tanulók heterogén összetételű, 4-5 fős csoportokban dolgoznak. A program célja, hogy minden gyermek tudásszintje emelkedjen, alkalmazza a már megszerzett tudását és az osztálymunka során sikerélményhez jusson. A feladatok nyitott végűek (többféle megoldás lehetséges), életszerűek, megoldásukhoz szükség van együttműködésre, kreativitásra, megegyezésre. Ezt a módszert az órák 15-20%-ában alkalmazzuk. A tanulók igénylik és élvezik ezeket az órákat. Pár éve az egyik gyerekcsapatom egy KIP-es óra keretében építész irodát alakított, tervezőmérnök, költségvetés kidolgozója, ügyféllel tárgyaló üzletkötő együtt dolgozott a családi ház megtervezésén és értékesítésén. Azt tapasztaljuk, hogy a KIP-et eredményesen használó osztályokban sokkal kevesebb a konfliktus, sokkal együttműködőbbek a gyerekek.

A KIP-en kívül alkalmazzuk a kooperatív technikákat, a páros munkát, projekt munkát, drámapedagógiát, első osztályban a Meixner módszert. Alsó tagozaton iskolaotthonos tanítási rendben dolgozunk, azaz délután is vannak órák, akár 15.45-ig, bár 14.00 óra után már csak készségtárgyakat tanítunk. Cserébe délelőttönként szellősebb az órarend, van önálló tanulás, amikor a „házi feladatot” készítik el a gyerekek és szabadidő, amit játékkal, levegőzéssel és különböző szakkörökön töltenek a gyerekek. A 26 osztály ebédeltetését is könnyebb így megoldanunk.

Milyen az iskola infrastrukturális ellátottsága?

Világos, viszonylag nagy alapterületű, megfelelően felszerelt tantermeink, három tornatermünk, tanmedencénk és pingpong termünk, két informatika, egy interaktív termünk és egy könyvtárunk van. A pingpong terem kialakítását 5 évvel ezelőtt adományként kaptuk a Decathlontól, egy diákunk édesapja volt a kezdeményező és a kapcsolattartó. Tanmedencénket több kerületi iskola is használja. Iskolánk elhelyezkedéséből származó előnyöket a mindennapos testnevelés megoldásában is igyekszünk kihasználni. Testnevelés tanáraink előszeretettel viszik a gyerekeket a Ferenc térre vagy a Nehru partra futni.

Molnár Ferenc Általános Iskola

Hogyan oldják meg a mindennapos testnevelést?

A Molnár Ferenc Általános Iskolában első osztályban a gyerekeknek heti egy úszás, egy korcsolya és három testnevelés órájuk van mindig másik tornateremben. Így egyik nap a szertorna jellegű feladatokat, másik nap pedig a labdapattogtatást, a labdajátékokat tudják gyakorolni. Második osztálytól heti négy testnevelés és egy úszás órájuk van. A sport profilú osztályokban heti négy testnevelés és két úszás órát tartunk egészen hatodik évfolyamig. Hetedik és nyolcadik évfolyamon öt testnevelés óra van. Felső tagozaton bevezettünk egy új rendszert, az azonos évfolyamoknak egy időben van a testnevelés órájuk, a kollégák többféle sportolási lehetőséget kínálnak fel, amelyekből választhatnak a gyerekek, ezek között szerepel az úszás is, így a hetedik-nyolcadik évfolyamosoknak is van lehetőségük úszni.

Mikortól milyen nyelvet tanulnak a gyerekek?

A kéttannyelvű osztályban értelemszerűen elsőben kezdik az angolt. A másik két osztályban pedig negyediktől van kötelezően heti 2 angolóra, felső tagozaton pedig heti 3. Az informatika és a sport osztályos tanulók számára 2. osztálytól szervezünk heti egy angol szakkört. Felső tagozaton az angol mellé lehet még németet vagy spanyolt választani.

Malatinszky Zsuzsa Molnár Ferenc Általános Iskola

Igazgatóhelyettesként mire a legbüszkébb?

14 éve vagyok a Molnár igazgatóhelyettese. Átéltem, hogy mekkora változáson ment keresztül az iskola. Hogyan vált kislétszámú, majdnem szegregált intézményből a kerület legnagyobb általános iskolájává, ahol sokféle szociális háttérrel rendelkező gyereket oktatunk, ahonnan az értelmiségi szülők már nem menekítik a gyerekeiket. Nagyon büszke vagyok arra, hogy jól felkészült, összetartó, csapatként működő tantestületünk van.

Több, mint 10 éve kezdtük az ovis programunkat. Azóta folyamatosan járunk a környező óvodákba, és az óvónők is hozzánk. Olyan párbeszéd alakult ki az óvodák és köztünk, ami sokat segít abban, hogy az elsős gyerekek tudásszintjével, terhelhetőségével tisztában legyünk. És persze fordítva is igaz ez, az óvodák látják, hogy hova kell eljuttatniuk a nagycsoportos gyerekeket, mi szükséges az iskolaérettséghez és első osztály végére mi mindent tudnak a gyerekek.

Nagyon büszke vagyok arra, hogy egyre jobb eredményeket érünk el a tanulmányi és a sport versenyeken, gyakran állunk a dobogó legfelső fokán.

Milyen problémákkal szembesül igazgatóhelyettesként?

Elképesztő mértékű adminisztrációt kell elvégeznünk nap, mint nap. Nehéz követni az állandóan változó rendeleteket, törvényeket, nehéz az elhasználódott eszközök pótlása, nem vagyunk megelégedve a takarítás minőségével, az épület tisztaságával.

Hogyan ismerkedhetnek meg az iskolaválasztás előtt álló szülők az iskolával?

Több csoportban tartanak a kollégák iskolaelőkészítő foglalkozásokat. Emellett pedig vannak nyílt napjaink és iskolakóstolgatóink.

A Budapest IX. kerületi Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola honlapja: http://mofe.hu/

Általános iskolai körkép sorozatunk korábbi cikkében térképen mutattuk a ferencvárosi általános iskolák körzethatárait, illetve, hogy melyikben hány első osztály indul, milyen tagozatokkal.