József Attila lakótelep főtér

Főtér a József Attila-lakótelepre?

Ismét napirenden a József Attila-lakótelepre tervezett Főtér. Valóban szüksége van erre a helyieknek? Hogyan képzelik el Budapest talán legzöldebb lakótelepének lakói közvetlen környezetük jövőjét? Mit gondolt a helyi lakosság a Főtér projektről 2017-2019 között? Visszatekintés.

A főtér elképzelés előzményei

A ferencvárosi önkormányzat 2017. februárjában a lakótelep megújításáról írt ki tervpályázatot.

“A tervpályázat célja hogy feltárja a tervezési terület megújítási lehetőségeit és az annak alapján elkészítendő új kerületi építési szabályzat hosszútávon biztosítsa a tervezési terület jövőjének fenntartható megújítását. Továbbá mutassa be az épületállomány típuslakóházainak és pavilonjainak esztétikus megújítási mintaterveit amelynek alapján elindulhat az egyedi létesítmények tervezése.”

A tervpályázat kiírása itt olvasható. 2017. március 21-én lakossági fórumot tartottak a tervpályázatról, melyen a lakók a következő kéréseket fogalmazták meg, a lakótelepi Én is itt lakom facebook csoportban gyűjtött szavazatok alapján, szavazat szerinti fontossági sorrendben:

 • több épületfelújítási pályázatra lenne szükség,
 • a parkok, zöldterületek felújítása, karbantartása,
 • a járdák állapota, rendbehozása,
 • térfigyelő kamerák telepítése,
 • parkolóhelyek létesítése,
 • energetikai korszerűsítés (napkollektorok),
 • forgalomszabályozás,
 • az iskolák felújítása, szigetelése.

Ezen túl akadálymentes közösségi központ, tetőkertek kialakítása, kutyafuttatók létesítése, megújítása, közösségi kert, ifjúsági közösségi tér merült még fel az igények között. Főtér szükségességét nem említették a lakók.

A tervpályázat eredményhirdetésére 2017. június 13-án került sor. Összefoglalója itt olvasható.

A terveket a Nagyjátszótérnél állították ki, és beszélgetés kezdődött a tervezőkkel. Legtöbb kérdést a házak lifttel történő ellátása, a mellé, illetve ráépítés témakörében fogalmaztunk meg. Sokan kiemelték, hogy nagyon fontos a zöldterületek megóvása is. Új közösségi funkciót mindegyik pályázatban találhattunk, a Valéria térre tervezett Főtér azonban nem jelent meg mindegyikben. A díjazott tervek nagy részét megvásárolta az önkormányzat, de az nem volt világos, hogy mi valósul majd meg ezekből.

Jószef Attila lakótelep főtér

Főtér kialakítása a József Attila lakótelepen: TÉR_KÖZ pályázat keretében

2018-ban a ferencvárosi önkormányzat a fővárosi TÉR_KÖZ pályázaton kifejezetten Főtér kialakítására nyert 150 millió Ft támogatást. A projekt tervezett összköltsége: 547 millió Ft, azaz közel 400 millió Ft-ot a kerületnek saját forrásból kell hozzátennie.

Szűcs Balázs a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság ülésén, 2018. november 21-én elmondta, hogy: „a koncepció szerint a Napfény utca-Dési Huber utca összeköttetés maradna meg a forgalom számára, a Pöttyös utca el lenne „kanyarítva” a Nagyjátszótér felé, és a jelenlegi egyenes áthajtási lehetőség az Üllői út felé megszűnik. Helyette olyan köztér lenne, amelyben a pékséggel a középpontban egy városi tér alakul ki, játszó részekkel, vízjátékokkal, pavilonokkal, amelyek biztosítják a piac lehetőségét. ( …) A tér közepén olyan rendezvénytér alakul ki, ahova kapcsolódik a pihenő park, a gasztronómiának teret adó pavilon, a vízjáték, illetve egy buszmegálló is.” (Idézet a jegyzőkönyvből.)

A VVKB 297/2018. (XI.21.) sz. határozata alapján a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy döntött, hogy elfogadja az előterjesztés mellékletét képező „TÉR_KÖZ 2018.” pályázattal kapcsolatos vázlatterveket, és támogatja a végleges tervek elkészítését. Határidő: 2018. november 21. Felelős: Szűcs Balázs, főépítész.

Közösségi tervezés a lakótelepi Főtér projektről

2019. március 20-án Bácskai János, polgármester és Szűcs Balázs, főépítész a közösségi tervezés kezdő lépéseként, projektindító lakossági beszélgetést tartott a lakótelepi Közösségi Házban, melyen 70-80 lakos vett részt.

Az esti fórum kereteinek (koncepció bemutatása, majd kérdések) felvázolása után a polgármester elmondta, hogy a lakótelepi Főtérnél közösségi tervezés fognak alkalmazni csakúgy, mint a Ferenc tér esetén. Ígérte, hogy a helyi lakosok véleménye alapján hoznak majd döntéseket. Vázolta a TÉR_KÖZ pályázat kereteit, említette, hogy a tervezést 2019. októberében akarják lezárni.

Gönczi Ambrus, a Helytörténeti Gyűjtemény munkatársa beszélt arról, hogy a lakótelepet „város a városban” koncepció mentén tervezték. Ahol minden elérhető, ahonnan, ha valaki nem szeretne, ki sem kell mozdulni. Főtér viszont az eredeti tervekben sem szerepelt, a Pest-Buda Mozi építése után annak környéke vált találkozóhellyé, közösségi térré. Az „őslakosok” elmondták, hogy a 3-as metró megépítése után sok minden változott. Már nem csak munkába utaznak be a belvárosba az emberek, hanem különböző programokra is. A lakótelepen napközben nyugdíjasok sétálnak, kisgyerekesek játszótereznek, a dolgozó lakosságnak nincs szüksége közösségi térre.

Ezt követően Szűcs Balázs főépítész beszélt a 2017-es tervpályázatról, és a tervezett Főtér helyét egyértelműen a Tinódi pékség előtti kereszteződésben jelölte meg. Majd arra kérte a fórum résztvevőit, hogy az általa hozott 4 lehetőség közül válasszanak, oda álljanak be, amit a legszívesebben támogatnának.

 1. Minden maradjon úgy, ahogy van. Gondozzák, tartsák karban a helyszínt.
 2. Jelenlegi funkciók megtartásával, jelenlegi formájában újítsák fel a Főteret.
 3. Autó forgalomeltereléssel alakítsanak ki összefüggő gyalogos felületeket, változtassanak a tér parkolási rendjén.
 4. Autó és busz forgalomeltereléssel alakítsanak ki összefüggő gyalogos felületeket, változtassanak a tér parkolási rendjén. Ebben a változatban a Tinódi pékség előtti tér és a Nagyjátszótér összeér, azaz valósuljon meg a teljes Főtér terv.

József Attila lakótelep főtér

A megjelentek közül senki nem állt fel, nem indult el, sokan emeltük a kezünket, hogy kérdezzünk. Hiszen a négy opcióról semmilyen háttér információnk nem volt. Szorgalmaztuk, hogy a többi lakótelepi lakost is be kellene vonni, online és offline módon egyaránt.

És elkezdődött a kérdés cunami: Tényleg a Főtér a lakótelepiek legnagyobb gondja? Miért nem az Ecseri út környékét teszik rendbe ebből a pénzből? Hogyan tervezik a parkolás megoldását? Merre vezetik az autóforgalmat? Merre megy majd a busz? Mi van a lakótelep Főtéren kívül eső részeivel? Csak a megadott helyszínen, azaz a Valéria térnél alakítható ki Főtér? Azaz megköti-e a kezünket a TÉR_KÖZ pályázat? Felmerült, hogy az Ecseri útnál alakítsanak ki inkább főteret, ami egyfajta „Városkapu-főtér” koncepciót tükrözhetne?

Másfél órán át tartott a kérdések megvitatása. Szűcs Balázs több ízben vissza akart térni a 4 opcióhoz és a szavazáshoz. De ez végül elmaradt.

József Attila lakótelep főtér

Folytatás online, a fragorán

A fragora.hu-n 2019. március végén rákérdeztek, hogy a lakótelep közössége akar-e Főteret.

„A tegnapi nap folyamán, különböző felületeken jelzéseket kaptunk, hogy félreérthető volt a Főtérrel kapcsolatos kommunikációnk. Ezért ez a poszt a tisztázás szándékával született. Fontosnak tartjuk leszögezni, hogy a lakótelepi főtérről még nem született döntés. Azért lényeges az információk minél szélesebb körének megosztása ebben az ügyben, mert először magáról a főtér létjogosultságáról kell az ott élőknek döntenie. A tervezés csak ezt követően veszi kezdetét. Természetesen - ezzel párhuzamosan - az Önkormányzat foglalkozik a lakótelepet érintő egyéb ügyekkel is, azonban a főtérrel kapcsolatos időkorlát miatt (támogatási szerződés megkötése) elsődleges, hogy széleskörű lakossági döntés szülessen a projekt támogatásával, vagy elutasításával kapcsolatban. Ehhez kérjük szavazataikat.” (Önkormányzat facebook oldala, 2019. március 26.)

A Főtér projektet a lakosság többsége nem támogatta, a március 20-i fórum után új diskurzus indult a lakótelepi facebook csoportban, melyben újra megvitattuk a prioritással rendelkező problémákat: parkolás, zöldterületek, köztisztaság, metrómegálló környéke.

Előtérben az Ecseri metró környéke

Az Ecseri úti felújítás/területrendezés kapcsán - mely megosztotta a fórumon részt vevő lakókat, s az online térben kommentálókat is - következik pár szemelvény a megjegyzésekből, nevek nélkül:

Elsősorban rendészeti kérdésnek tekintem az ottani állapot normalizálást.

legyen 150 milla a lakótelepre és 300 milla az Ecserire és akkor kompromisszum van

Az Ecseri állapota nem csak rendészeti kérdés. Aki jár arra az látja a lehulló térköveket, a 30 éves József Attila lakótelep térképet, az elhanyagolt állapotokat, galambürüléket.

Nagyon sokszor eszembe szokott jutni, hogy mekkora különbség van a Bálna Budapest, Kálvin tér és az Ecseri út között. Pedig egy kerület.

Mire vágyunk??Nyugalomra, biztonságra, rendőri járőrszolgálatra. Virágos parkra, öntözött fiatal fákra, de nemcsak a kiemelt helyen, végig a lakótelepen.

egy nagy főtér helyett.... inkább rengeteg sok ilyen kis gyöngyszem legyen szétszórva s gondozva, ápolva, karban tartva mindenütt a telepen

Kérdés az, hogy fontos-e annyira a főtér, hogy abba megérjen 400 milliót pluszban beletenni, a pályázaton nyert pénzen kívül, vagy inkább ez máshová kellene a telepen, akár a 150 millió elbukása esetén is,

további kérdés, hogy ha mást neveznénk ki főtérnek (s a pályázat kiírójának ehhez kell az engedélye), pl a templomhoz közeli Ecseri út környéki részt, ahol akár piac is lehetne, s amúgy is vannak pavilonok (ez jött elő, de akár teljesen más ötlet, más terület is játszhat), akkor több probléma is megoldódhatna-e

Az kiderült, hogy a pályázaton nyert pénzt akár más fejlesztésre is fel lehetne használni. Ehhez a főpolgármester beleegyezése kell.

Azt is javasolták néhányan, hogy legyen az Ecserinél a főtér, akkor talán nagyobb lenne ott is a rend. És ott a lakótelepiek jelentős része megfordul.

Térfejlesztésre lehet. Annak a térnek viszont nem feltétlenül kell a fő térnek lennie. Akár mehet az Ecseri fejlesztésére is

Ugyanakkor örülök annak, hogy kicsit úgy tűnt, hogy esély lehet az Ecseri úti metrómegálló környékét rendbe tenni akár ennek a pályázatnak a felhasználásával. Szerintem egyértelműen ez az egyik legsúlyosabb és legösszetettebb probléma a lakótelepen.

A lakosság véleménynyilvánítása után 2019. nyarán ideiglenesen leállították a Főtér projektet. Erről egy rövid kommunikáció került ki az önkormányzat honlapjára.

Fotók forrása: Tervezzük meg közösen a lakótelep jövőjét facebook oldal