Fővárosi Közgyűlés

Budapesti polgári kezdeményezés és Budapesti párbeszéd

A Fővárosi Közgyűlés 2021-től elérhetővé teszi a budapestiek számára a Budapesti polgári kezdeményezés, valamint a Budapesti párbeszéd intézményét. A szabályozás koncepciójáról 2020. szeptember végéig küldhetik el véleményüket a fővárosiak.

A Budapesti polgári kezdeményezés lényegében egy petíció, amellyel a tizennégy évnél idősebb budapestiek élhetnek. A magyar állampolgárság nem feltétel, a budapesti lakcím (lakó- vagy tartózkodási hely) viszont igen. Legalább 10.000 aláírás esetén a Fővárosi Közgyűlésnek kötelezően meg kell tárgyalnia az adott kezdeményezést. Az aláírásokat interneten lehetne gyűjteni (ügyfélkapus azonosítással), de a Főpolgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán személyesen is lesz mód a csatlakozásra. A Budapesti párbeszéd pedig egyfajta mini-szavazás egy, a Fővárosi Közgyűlés vagy a főpolgármester által feltett kérdésről.

A koncepcióval kapcsolatban az alábbi észrevételeket küldtük el a Főpolgármesteri Hivatal Civil Irodájának.

Tisztelt Főpolgármesteri Hivatal!

A budapesti polgári kezdeményezés és a budapesti párbeszéd részletes szabályairól szóló rendelettervezet szabályozási koncepciójához - megköszönve a lehetőséget - IX. kerületi civilekként az alábbi észrevételeket tesszük.

Mindenekelőtt üdvözöljük a két új jogintézmény megalkotását, és reméljük, hogy alkalmazásuk a részvételi demokrácia és az önkormányzatiság javára fog válni. A koncepció tartalmi elemei közül különösen példaértékűnek tartjuk a polgári kezdeményezés főjegyző általi hitelesítésének folyamatát (benne a kiegészítés, javítás lehetőségét), a hitelesítéshez fűződő követelményekben megnyilvánuló rugalmasságot (elegendő a feladatkör kapcsolódása, tehát nem kell, hogy a kezdeményezés tárgya szigorúan fővárosi hatáskört érintsen) és természetesen a digitális, internetes részvételi eszközök előtérbe helyezését.

Megfontolásra javasoljuk az alábbi szempontok érvényesítését a részletszabályok kidolgozása során:

1. Javasoljuk, hogy a polgári kezdeményezésnek ne csak egyetlen személy lehessen az elindítója, hanem akár több személy is. A társadalmasítás szándékára tekintettel hasznosnak tartanánk, ha a kezdeményezői kör kibővülne továbbá a budapesti civil szervezetekkel, valamint a pártok budapesti szervezeteivel.

2. Az 1. pontból kiindulva javasoljuk, hogy a több személy vagy a civil szervezet, párt általi kezdeményezés esetén lehetőség legyen egy szószóló / meghatalmazott képviselő megnevezésére, aki a kezdeményezést elindítók közössége nevében eljárhat a Fővárosi Közgyűlés, illetve a főjegyző előtt a kezdeményezés teljes folyamatában.

3. Javasoljuk, hogy annak érdekében, hogy a polgári kezdeményezés kellően átgondolt legyen, az indítványhoz kötelezően kelljen fűzni indokolást, amelyben a kezdeményezés elindítója kifejti a kezdeményezésének alapjául szolgáló tényeket, körülményeket. Az indokoláshoz tartalmi és formai követelményeket nem javaslunk meghatározni. Önmagában a műfajnak a kezdeményező polgár általi használata a polgárt arra késztetheti, hogy a kezdeményezését kellően gondolja át.

4. Javasoljuk, hogy a polgári kezdeményezés főjegyző általi előzetes hitelesítésének 30 napos határidejébe számítson bele a kezdeményezés kiegészítésére / javítására szabott határidő. A cél ugyanis az, hogy a polgári kezdeményezés jogintézményét minél gördülékenyebben lehessen használni - ehhez a kapcsolódó határidők szűkre szabása indokolt.

5. A 4. ponthoz kapcsolódóan azt javasoljuk, hogy a Fővárosi Közgyűlés számára a polgári kezdeményezés megtárgyalására rendelkezésre álló 60 napos határidő azt a napot követő napon kezdődjön, amikor a tízezredik érvényes csatlakozás megtörténik. Ha ugyanis a tízezer csatlakozás történetesen pár nap alatt összegyűlik, akkor a kezdeményezés magas támogatottságára való tekintettel méltánytalan volna, ha a 60 napos gyűjtési határidő végét meg kéne várni a Közgyűlés tárgyalási határidejének kezdetéhez.

6. Javasoljuk, hogy a polgári kezdeményezés elindítója (szószólója) a Fővárosi Közgyűlés bizottságaiban is rendelkezzen tanácskozási joggal. Ehhez kapcsolódóan javasoljuk, hogy a polgári kezdeményezést legalább egy bizottságnak kötelezően meg kelljen tárgyalnia - ezzel összefüggésben az SZMSZ megfelelő módosítása is szükséges.

7. Noha a csatlakozásokat kezelő rendszer technikailag egyértelműen rögzíti a kezdeményezéshez csatlakozók számát, jogbiztonsági szempontokra tekintettel talán érdemes biztosítani a jogorvoslat lehetőségét a csatlakozások számának megállapításával szemben is (nem csupán a főjegyző hitelesítést megtagadó döntésével szemben).

8. Biztonsági, adatvédelmi és ügyfélszolgálati szempontok alapján javasoljuk, hogy a csatlakozó polgár kapjon visszaigazolást (ügyfélkapun a tárhelyére, a személyes ügyfélszolgálaton papír alapon) a polgári kezdeményezéshez való csatlakozásáról.

9. Fontosnak tartjuk, hogy a készülő internetes felület könnyen kezelhető, felhasználóbarát legyen, ne riassza el az állampolgárokat. A felület legyen alkalmas arra, hogy az üggyel kapcsolatos összes dokumentumot a benyújtástól az eredményig tartalmazza. Javasoljuk, hogy lehessen dokumentumokat, fotókat, videókat is feltölteni, korlátozott mennyiségben, a kezdeményezés alátámasztásául.

Bízunk benne, hogy a budapesti polgárok minél nagyobb számban élnek majd ezekkel az új lehetőségekkel, hozzájárulva a fővárosi közügyek minél szélesebb körű megvitatásához.